lørdag 15 august 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Elektrisk go-cart bane ved Field's

gocart electricField's vil etablere en go-cart bane på taget af p-kælderen ud mod motorvejen. Her skal der køres ræs med 12 elektriske go-carts. Projektet er lige nu i nabohøring.

Nabohøringen gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningen, som har skrevet til beboere og virksomheder, der kan blive berørt af byggeprojektet. En go-cart bane er ikke noget, som lokalplanen for området umiddelbart tillader, så der skal gives dispensation.

Firld's oplyser i ansøgningenb, at banen kun vil være opstillet i sommerhalvåret, og at den skal anvendes til kørsel med maksimalt 12 elektriske udlejningsgokarts ad gangen. Field's ar søgt om en tidsbegrænset dispensation, der gælder for tre år.

Banen vil blive afskærmet af eksisterende stålhegn og gelændere hele vejen rundt. Selve banens barriere vil bestå af bildæk, lastbildæk og plastikbander, afhængig af den sikkerhedsmæssigt bedste løsning. Lastbildæk vil fungere som ankre, for at dækbarrieren forbliver stabil.

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation.
"Vi vurderer, at anvendelsen vil betyde udnyttelse af byggefeltet og bidrage med positiv aktivitet på byggefeltet mellem indkøbscentret Field's og motorvejen," skriver forvaltningen, som dog stiller fire betingelser:
- Der indføres en betinget prøveperiode på et halvt år med en evaluering, der viser om anvendelsen kan fungere i området, herunder om aktiviteten giver anledning til uforudsete klager over støj.
- Der skal være forsvarlig opbevaring af farligt affald.
- Den daglige drift er tidsbegrænset.
- Dispensationen udløber tre år efter meddelelse om dispensation.

Center for Miljøbeskyttelse, Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet miljøforholdene ved etablering af gokartbanen. Det er vurderingen at støjniveauet for gokartbanen ligger inden for rammen af de støjgrænser, som Miljøstyrelsens vejledninger giver mulighed for.

gocart banens placering

Kultur:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: