torsdag 1 oktober 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Politisk pres for flere udearealer ved Hannemans Skole

hannemanns skole visual 2020Flere partier i Borgerrepræsentationen er bekymrede for, om der kommer tilstrækkeligt med udearealer omkring den kommende skole på Hannemanns Allé. Et forslag om at indrette taget på det kommende p-hus afhænger af om der kan findes penge til det.

På p-pladsen øst for Royal Arena skal den firesporede Hannemanns Skole snart bygges, med tilhørende svømmehal og multifunktionshal. Desuden bygges Generationernes Hus - en stor boligejendom med dagligvarebutik - på nabogrunden ud mod Ørestad Boulevard. Nord for byggefeltet vil By og Havn opføre et p-hus. De tre byggerier vil fylde godt op på det begrænsede areal, og i flere høringssvar, blandt andet fra Amager Vest Lokaludvlag, kræves der flere udearealer til elever og beboere.

Enhedslisten har tidligere bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at undersøge uligheden for et aktivitetstag p-huset.

Forvaltningen har svaret at parkeringshuset konstrueres på en måde, så taget ikke kan bruges som udendørsareal. Og der er ikke afsat penge en ændring af bygningen. Men dermed er sagen ikke forbi.

“Jeg foreslog for et år siden at p-husets øverste etage blev brugt som friareal. Det er der gode erfaringer med ved p-hus Lüders i Nordhavn. Forvaltningen har bearbejdet skoleprojektet og fundet lidt flere udearealer, blandt andet på skolens tage, men  jeg er stadig bekymret,” siger Klaus Mygind (SF). 

Flertal for at se på sagen igen

SF har taget initiativ til en såkaldt protokoludtalelse da udvalget vedtog lokalplanen og sendte den i høring: 

"Partierne er stadig betænkelige ved omfanget af frirarealer i forbindelse med både boliger og skole. Vi opfordrer derfor til, at den øverste etage i p-huset kan bruges til bevægelsesaktiviteter i lighed med p-huset i Nordhavn". 

Udtalelsen har opbakning fra et flertal af partier bestående af SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Socialdemokraterne. 

På den baggrund har kommunen nu bedt By og Havn om at undersøge mulighederne for at indrette p-huset med aktivitetstag.

Forslaget støttes også af Dansk Folkeparti.

"I DF plejer vi ikke at blande os i debatten, mens høring afholdes, men vi vil læse de indkomne høringsforslag, og derefter vurdere projekt og ønsker," hedder det fra medlem af udvalget Finn Rudaizky.

De Konservative ser også gerne, at der kommer grønne og rekreative arealer til den kommende skole. 

"Vi håber, at der kan skabes mange egentlige grønne områder til eleverne i skolens nærområde, og hvis det ikke kan lade sig gøre, er vi gerne med på skabe skabe rekreative områder i forbindelse med byggeri af svømmehal og parkeringshus," meddeler gruppeformand for de Konservative Jakob Næsager.

'Bolden hos By og Havn'

Radikale Venstre 'ganske bekymrede' ift. den kommende bebyggelse og skoles adgang til udearealer. 

"Vi ved at det er vigtigt for børns udvikling og sundhed, at der er plads til røre sig på. Det var vores håb at vi kunne  bringe taget på det kommende parkeringshus i spil og inddrage det til reakreativt brug for vi kender det fra p-hus Lüders i Nordhavn, eller endnu bedre en taghave eller en tagfarm til brug for børn og voksne både i og udenfor skoletiden. Nu ligger bolden hos By og Havn og her håber vi at de vil kigge velvilligt på ønskerne om at inddrage taget på parkeringshuset i en eller anden form," siger Mette Annelie Rasmussen (RV).

Forslag til tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd" er sendt i offentlig høring i otte uger. Man kan afgive høringssvar på www.blivhoert.kk.dk.

Beboermøde om ny skole på Hannemanns Allé

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: