torsdag 2 april 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Politikere ønsker konkret forslag til 11-mandsbane

plugnplay basketForslaget om at anlægge en idrætspark på metroselskabets stenlager ved Vestamager Station lever i den grad i bedste velgåede. Nu vil politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget have et konkret forslag på bordet til deres kommende møde.

Udvalget har bestilt en konkret indstilling til en fodboldbane og evt. et større anlæg med fodbold og streetfaciliteter fra deres forvaltning, og på et af de kommende møder skal der tages stilling til, om projektet kan blive til noget, og i så fald hvornår.

På et møde tirsdag 10. marts havde tre medlemmer, Jonas Bjørn Jensen (S), Tue Hækkerup (S) og Henrik Appel (S) stillet et medlemsforslag om at udvalget skulle drøfte et notat, udarbejdet af Ørestad IF, om mulighederne for at anlægge en 11-mands fodboldbane i Ørestad. Men notatet går meget videre end at foreslå en fodboldbane. Hvis den store oplagringsplads ved Metroselskabet kan komme i spil, er der plads til både fuld fodboldbane, flere mindre træningsbaner, en BMX-bane og nogle af de streetfaciliteter, som beboerne i Ørestad har savnet lige siden anlægget PLUG N PLAY i Ørestad Syd i 2016 blev jævnet med jorden til fordel for boligbyggeri. Det er bl.a. de mange tilflyttere til Ørestad Syd, som gør at behovet for flere idrætsfaciliteter er helt akut i Ørestad i dag.

orestadif idraetsanlaeg stenlager metroEn illustration fra Ørestad IF, som viser hvordan anlægget på stenlageret kunne tage sig ud. Grunden ejes af By & Havn sammen med Metroselskabet. By & Havn er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at bygge boliger på grunden. Formand for fodboldafdelingen i Ørestad IF,  Thomas Sahl Kellberg, havde foretræde for udvalget, og gennemgik det oplæg, som foreningen har udarbejdet. Her fremgår det bl.a., at antallet af borgere i Ørestad vil være tæt på fordoblet over de kommende 10 år. I dag er der 16.000 indbyggere i bydelen. Dette antal forventes at stige til 30.000 i år 2030. Det betyder også, at der er er et stort og voksende behov for særligt fodboldbaner i bydelen. Ørestad IF efterlyser bydelens første 11-mands kunstgræsbane til Ørestad. Det er nemlig blevet svært at fastholde særligt de 12-årige i foreningen, når de ikke har mulighed for at spille på en lokal 11-mandsbane. De stopper med at gå til fodbold, eller søger mod andre klubber.

Efter oplægget fra Thomas Sahl Kellberg besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at forvaltningen nu skal undersøge de forskellige muligheder for at etablere en 11-mands kunstgræsbane i Ørestad og vende tilbage med en indstilling i sagen. Forvaltningen har allerede undersøgt tre forslag til placering af en fodboldbane, efter anmodning fra Ørestad IF. Men nu skal der udarbejdes en rigtig indstilling i sagen. Det betyder at forvaltningen enten skal indstille, at der findes finansiering til en af de tre mulige placeringer, at der skal arbejdes videre med et større idrætsanlæg, eller at sagen helt skal droppes. 

Forvaltning ser på steder til 11-mands kunstgræsbane

Ingen fodboldbane til Ørestad i denne omgang

Fodboldpiger træner med pandelamper i Ørestad

Rigtig fodboldbane i Ørestad?

5.000 var med til Idrætsfestival

Kender De PLUG N PLAY? Læs artikler om anlægget her:

Kronprinsen åbner PLUG på fredag

200 brugere om dagen på PLUG N PLAY

Dirt Jump på PLUG N PLAY

Kultur:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: