fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Cyklister og gående i clinch på Kalvebod Sti

kalvebod faelled cykelsti 2020 2Kalvebod Fælled er populær blandt cyklister og naturelskere, men på Kalvebod Sti kommer de to grupper ofte i farlig nærkontakt.

Det sker jævnligt, at der opstår farlige situationer mellem gående og hurtigtkørende cyklister på Kalvebod Sti, umiddelbart syd for Ørestad Syd. Der er fire røde låger i hegnet ud til stien, og det er især i nærheden af disse, at de farlige situationer opstår, når gående gæster til Kalvebod Fælled bevæger sig ud på stien i tillid til at stien er til for de gående. Men Kalvebod Sti er kategoriseret som en cykelsti, så de gående skal være særligt opmærksom på cyklisterne.

Kristian Mouritzen, som bor i Stævnen I,  har i flere omgang rejst problemet på sociale medier og over for Naturstyrelsen, politiet og kommunen, men hidtil uden resultat.

kristian mouritzen 2020“Vi har set adskillige uheld med fodgængere og for nogle år siden havde vi et meget alvorligt uheld. Der har så siden været sat bump op på stien, men efter en cyklist væltede i mørket er disse bump nu fjernet, fordi der ikke kan tillades belysning, der hvor bumpene, på trods af, at der lige på den anden side af hegnet er masser af gadebelysning. Nu er der så kommet nogle rumleriller, men jeg ved ikke hvor effektive de,” fortæller han. 

Få cyklisterne til at trække
Kristian Mouritzen håber det er muligt at lave en løsning for den pågældende strækning af Kalvebod Sti, så stien ikke længere er en cykelsti eller at den indrettes, så cyklister kun passerer i langsomt tempo under hensyntagen til de gående.

"Vi taler om ca 400 meter, og jeg fatter ikke, at det ikke er muligt at bede cyklisterne om at stå af og trække, men som jeg forstår det, holder styrelsen og politiet fast i, at det er en cykelsti og det derfor ikke er muligt," siger han.

Kristian Mouritzen gør desuden opmærksom på, at det jo ikke kun er de gående, der er i fare - et uheld kan også ramme den hurtigtkørende cyklist, hvis et barn pludseligt løber ud på stien og køres ned. Han har derfor også været i dialog med de cykelklubber, der benytter Kalvebod Fælled til træning, og der har været generel forståelse af situationen og forholdene, men det er langtfra kun klubbernes medlemmer, der anvender Kalvebod Fælled til cykeltræning og motion.

Aktioner til foråret
Sammen med andre bekymrede beboere i Ørestad har Kristian Mouritzen planer om forskellige aktioner, når cykelsæsonen for alvor sætter ind til foråret. De vil blandt andet dele løbesedler ud og forsøge at komme i dialog med cyklisterne for den måde at påvirke til forsigtig kørsel omkring Ørestad Syd eller måske få cyklisterne til helt at stå af og trække.

“Jeg kan ikke forstå, at det ikke er muligt at få lavet en løsning, der sikrer både de gående og cyklisterne. Jeg tænker at de trænger til lidt inspiration udefra til at se problemerne i øjnene. De kender givetvis området, men bevæger sig nok ikke nok ud i det til at vide helt præcist, hvor farligt det er,” siger han.

Også problemer ved badebroen
Det er dog ikke kun Kalvebod Sti, hvor der er problemer med hurtigtkørende cyklister. På Dæmningsvej på den sydlige del af Kalvebod Fælled er der en meget populær badebro, hvor der der ofte opstår farlige situationer, når badegæsterne skal frem og tilbage til deres cykler og motionister suser forbi med meget høj fart. Her har der i forbindelse med etableringen af de fem pejlepunkter for Kalvebod Fælled dog allerede kommet flere forslag til, hvordan udfordringerne med badebro og cyklister kan løses. Også området ved Kalvebod Sti kommer ind under arbejdet med de fem punkter, men frem for at vente på, at disse nye indgange bliver etableret håber Kristian Mouritzen, at der kan findes på en midlertidig løsning, der kan sættes i værk med det samme.

kalvebod faelled cykelsti 2020 4Styrelse: Ingen løsning foreløbig
Ved indgangen til Kalvebod Fælled umiddelbart syd for Vestamager Station er der skiltet med cykelsti og et skilt med legende børn, men ud for de tre andre porte er der ikke skiltet med, at de besøgende går ud på en cykelsti. Kristian Mouritzens ønske om en midlertidig løsning kan han dog se langt efter. Ifølge skovfoged og vildtkonsulent Sven Norup afventer en løsning etableringen af de nye indgange til Kalvebod Fælled.

“Naturstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke planer om yderligere tiltag, før etablering af den nye hovedindgang ud for Metrostationen. Forhåbentlig sker det i 2021. Her er én af fokuspunkterne, at undgå konflikt mellem gående til naturområdet og cykellister. Men vi følger selvfølgelig sagen nøje,” oplyser han.

Ofte til debat
Sven Norup gør dog opmærksom på, at netop problemer med gående og cyklister er noget der drøftes ofte i Naturparkrådsmøderne. 

"Det bliver stort set drøftet på hvert eneste møde. Det er færdselslovens regler, der gælder på stier og veje i Naturparken. Men ellers kan jeg kun opfordre til, at alle brugere viser hensyn til hinanden. Der er heldigvis flere og flere, der bruger Naturparken, og det er der også plads til, det kræver kun, at vi viser hensyn," siger han.

(Nogle) cyklister er trafikbøller - men hvem?
Farlige cyklister

 

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: