fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Trafik ved rundkørslerne skal analyseres

orestad trafik kryds skoleProjektet for et lysreguleret kryds ved Grønjordsvej og Ørestads Boulevard er droppet indtil videre. Kommunen vil i stedet gennemføre en foranalyse, som skal give faktuel viden om rejsemønstre, trafikmængder, hastigheder og uheld på Ørestads Boulevard.

I 2014 satte kommunen 8,5 mio. kroner af til at lave et lysreguleret trafikkryds ved Ørestads Boulevard og Grønjordsvej, i stedet for rundkørsel. Der var allerede dengang flere trafikuheld med cyklister involveret, og siden da er der registreret endnu 12 højresvingsuheld , hvor cyklister er blevet påkørt af bilister. Antallet af bilister i området ved Ørestads Boulevard anslås til at være steget med op til 5.000 nye ture pr. dag siden 2014.

Men på et møde i Teknik- og Miljøudvalget 13. januar droppede politikerne projektet for et lysreguleret kryds indtil videre. Kommunen vil i stedet gennemføre en foranalyse, som skal give faktuel viden om rejsemønstre, trafikmængder, hastigheder og uheld på Ørestads Boulevard. Forvaltningen mener, at et signalreguleret kryds ved Grønjordsvej kan risikere at flytte problemerne med uheld og fremkommelighed til de andre rundkørsler på Ørestads Boulevard.

Den nye foranalyse skal munde ud i et eller flere dispositionsforslag eller scenarier med fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed for hele området ved Ørestads Boulevard. Fokus i analysen vil være på strækningen fra Njalsgade til Vejlands Allé, herunder rundkørslerne ved Grønjordsvej, DR-byen og Tom Kristensens Vej. Foranalysen skal bl.a. også belyse mulighederne for lyskryds og for at skabe adgang til cykelstiforbindelsen over Amager Fælled.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: