Elever flyttet fem gange fra Ørestad Skole

skole pavillon AMF1Forældrene i skolebestyrelserne på Ørestad Skole, Kalvebod Fælled Skole og Hannemanns Skole sender fælles brev til Børne- og Ungdomsudvalget. Hovsa-løsninger med flytning af elever mellem skoler skal stoppe nu.

Forældrerepræsentanterne i tre skolebestyrelser i Ørestad har skrevet et fælles brev til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune, fordi de er overordentligt bekymrede for bydelens manglende skolekapacitet og for de mange elevflytninger, som børn i i Ørestad har oplevet, eller oplever nu, og sandsynligvis skal opleve flere gange i fremtiden.
Forældrene har derfor lavet en tidslinie over elevflytninger i Ørestads korte historie:

2009 - 2012: Ørestad Skole (indskoling) på Islands Brygge Skole 2014 - 2016: Kalvebod Fælled Skole (indskoling) på Ørestad Skole 2016 - 2018: Kalvebod Fælled Skole (indskoling) på Dyveke Skole.
2018 - 2020: Ørestad Skole (mellemtrin) på Kalvebod Fælled Skole I DAG
2020 - 2023: Ørestad Skole (udskoling) i pavilloner ved Amager Fælled Skole.
2020 - 2021: Hannemanns Skole (indskoling) på Kalvebod Fælled Skole.
2021 - 2023: Hannemanns Skole (indskoling) på Islands Brygge Skole.
2023 - 2029: Ørestad Skole vil stadig have overkapacitet.
2022 - 2030: Kalvebod Fælled Skole begynder at få overkapacitet.

Forældrene efterspørger langtidsplanlægning fra kommunens side. For når Ørestad får 10 skolespor på tre skoler i 2023, ved man allerede at der vil være behov for i alt 12 spor i Ørestad. Hvor skal disse 250 børn være? spørger forældrene.
"Derfor opfordrer vi på det kraftigste til at Børne- og Ungdomsforvaltningen etablerer gode lokale midlertidige løsninger til at huse ALLE skolerne i Ørestad," skriver forældrene, som samtidig råder kommunen til nøje at tænke over sine planlægning af Vejlandskvarterets Skole, således at denne kan rumme både børn fra Vejlandskvarteret og de 2 skolespor, som mangler i Ørestad.

I det lange brev argumenterer forældrene for hvordan de mange flytninger påvirker hele skolemiljøet. Flytningerne skaber problemer for elevernes trivsel, lærernes trivsel og tiltrækning/fastholdelse, transport og logistik, udefaciliteter, faglokaler, idrætsfaciliteter, madskole, ressourcepersoner og skolernes ledelse og administration.

I den kommende tid vil forældrene indsende indtil flere konkrete og gennemarbejdede forslag til placeringer af midlertidig kapacitet i Ørestad. Ørestad Avis erfarer, at forældrene er i dialog med bl.a. Field's, Castellum og KLP om lokaler tæt på Ørestad Skole. Samtidig arbejder andre videre med den såkaldte pavillonløsning over kanalerne. En anden forædregruppe forsøger at få alle medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget i tale. Det har endnu ikke været muligt at få en dialog med alle medlemmer, da de ikke svarer tilbage. Ørestad Avis har dog modtaget udtalelser fra tre af politikerne, bl.a. Helle Bonnesen (K), som ikke tidligere har udtalt sig:

"Det er en meget ulykkelig sag, som gør livet svært for mange børnefamilier. Det er på ingen måde fair eller trygt, at elever skal ud på de lange skoleveje. Det værste er, at der lige nu faktisk ikke er noget alternativ, fordi kommunen i årevis har underprioriteret behovet,” skriver Helle Bonnesen i en mail til avisen.

Gorm Gunnarsen (EL) kalder flytningen for 'absurd':
“Det virker helt absurd, at Ørestads børn skal gå i skole i den allertættest befolkede del af det inderste Amager. Enhedslisten har været med til at bede forvaltningen om at kigge ekstra godt efter og lytte ekstra godt til de lokale forslag," skriver Gorm Gunnarsen blandt andet.

Maria Johanna Frej (SF) udtaler, at SF "ikke er glade for den situation, børnene og forældrene stilles i med den løsning, forvaltningen har tilbudt dem p.t."

Forældrene har arrangeret demonstration imod udflytning af elever i Ørestad på Rådhuspladsen 18. december kl. 16.30.

Elevflytning: De ældste elever skal flyttes

Store protester imod ny flytning af elever

Børn sendes fire kilometer væk fra Ørestad Skole

 

DEBAT:

LOUISES KLUMME:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk