Skole holder døren åben for nyt udspil fra borgmesteren

skole pavillon AMF1Det bliver alle 7.-9. klasser på Ørestad Skole, som fra august 2020 skal flyttes til pavilloner ved Sundholm. Det har skolens ledelse nu meldt ud. Men samtidig holdes muligheden åben for, at der kommer en helt ny løsning på pladsproblemerne på bordet inden jul.

Ørestad Skoles ledelse har besluttet at det skal være de kommende 7.-9.årgangs elever, der til august 2020 skal flyttes til pavilloner på en parkeringsplads mellem Sundholm og Amager Fælled Skole, fire kilometer fra Ørestad Skole. En gruppe af lærere, afdelingsledelse og ressourcepersoner flytter med.

"Fra ledelsesside har vi prioriteret, at den elevgruppe, der skal udflyttes, skal kunne bevare deres nære relationer både til lærere og kammerater – hvilket er et stort ønske fra elevrådet. Derudover har vi set på, at den medarbejdergruppen som skal udflyttes, skal kunne bevare deres tætte teamsamarbejde, fælles forberedelse og relationer. Transporten til pavillonerne har også været en væsentlig faktor," skriver skoleleder Mette Nicolaisen i et brev ti forældrene på AULA.

Men skolen vil også arbejde videre med et 'Senarie 2'. Nemlig at beslutningen onm at flytte elever til Sundholm bliver lavet om:

"Børne-ungeborgmester Jesper Christensen har genåbnet muligheden om en anden løsning af Ørestad Skoles plads og kapacitets udfordringer. Skolebestyrelsen og ledelsen, BUF Amager med flere er derfor indkaldt til møde i slutningen af december. Her håber vi at blive mere afklarede med kommunes tanker," skriver ledelsen på skolen.

Jesper Christensen har flere gange i den sidst uges tid 'ikke afvist', at der kan findes andre og bedre løsninger ned flytningen til Sundholm. I medierne og i skriftlige svar til bekymrede forældre har borgmesteren forskret om, at alle alternativer bliver undersøgt grundigt, og at han og forvaltningen gerne vil samarbejde konstruktivt om at finde den 'bedst mulige løsning'. Samtidig er der opstået tvivl om beslutningsgrundlaget for flytningen til Sundholm. Forældregruppen ved Ørestad Skole, som ønsker flytningen til Sundholm droppet, har bl.a. søgt aktindsigt i det materiale, som forvaltningen har udarbejdet til politikerne forud for beslutningen.

Skole understreger, at der er mange praktiske forhold, som skal afklares i forbindelse med en flytning, og tiden er knap, da kommende skoleårs planlægning starter i januar. Skolen vil bl.a. ændre  i skolens afdelingsstruktur, så nuværende basishold i videst muligt omfang beholder deres lærere et år mere. Den nye struktur, hvis flytningen af de ældste elever bliver en realitet, kommer til at se således ud:

Strengene/Indskolingen bliver  0.-3. årgang.
 Malerne/Mellemtrinnet bliver  4.-6. årgang.
 Forskerne/Udskolingen bliver  7.-9.årgang.


"Når vi er lidt mere afklarede i forhold til pavillonernes muligheder og udfordringer, indkalder vi de berørte parter, som skal udflyttes, til et informationsmøde om den videre proces. Der vil komme nærmere information om dette møde efter juleferien. 
Sideløbende arbejder skolebestyrelsen videre med scenarie 2. Hvis, der fremkommer en anden løsning fra kommunen og Børne-unge Borgmesteren, vil vi naturligvis gentænke scenarie 1 og finde ud af, hvad der så åbner sig af muligheder.," står der i brevet.

Elevflytning: De ældste elever skal flyttes

Store protester imod ny flytning af elever

  • louise raaschou OKT 2015Det nye år kickboksede sin ankomst, men hvad, der ikke slår en ihjel, gør forhåbentlig en tyndere. Og i hvert fald nostalgisk efter gode, gamle ’19

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk