lørdag 15 august 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Store protester imod ny flytning af elever

skole pavillon AMF1Ørestad Skole skal igen udflytte cirka 150 elever, denne gang i tre år. Adressen bliver nogle pavilloner ved Sundholm, og forældre samles om protester og underskriftindsamling.
Børne- og ungdomsborgmesteren vil gerne i dialog, men fastholder indtil videre, at flytningen til Sundholm sikrer det bedste skoletilbud.

Fire kilometer er der mellem Ørestad Skole og de pavilloner, hvor cirka 150 elever fra skolen i de næste tre år skal have ders skolegang. På en parkeringsplads i Sundholm står en række lettere nedslidte pavilloner, som Amager Fælled skole har brugt, imens skolen blev renoveret. Her skal de 150 Ørestadbørn rykke ind fra august 2020. Det er endnu ikke besluttet, hvilke klasser, der skal flytte. Men Ørestad Skole er stadig overbelagt, og samarbejdet med Kalvebod Fælled Skole (KFS) i Arenakvarteret stopper til sommer. KSF skal selv bruge sine lokaler.

Ørestad Skole har i månedsvis forhandlet med Børne- og ungdomsforvaltningen om en løsning. Men ønskerne om at opføre pavilloner umiddelbart ved siden af skolen - evt. hen over kanalen foran skolen - er blevet afvist.
"Der er blevet undersøgt en hel masse løsninger, og set på tekniske og miljømæssige forhold. Som også involverer andre forvaltninger. Jeg kender ikke selv detaljerne, men jeg kan sige at vi har valgt den sikre løsning, som vil fungerer som skoletilbud fra august 2020," siger Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) til Ørestad Avis.
Sagen er sat på dagsordenen på Børn- og Ungdomsudvalgets møde onsdag 28. november, men kun som 'Orienteringssag'. Flere af politikerne i udvalget ventes dog at rejse sagen igen til næste udvalgsmøde 18. december.

'Tester alle forslag'
Borgmesteren afviser ikke helt at der kan opstå en mulighed for en ny beslutning:
"Lige nu tester min forvaltning alle de forslag til andre lokaliseringer end Sundholm, som kommer ind til os," siger Jesper Christensen.
Men han forsvarer også beslutningen om flytning til Sundholm: "Vi skal have et skoletilbud som fungerer fra dag 1 i august 2020. Det er det fokus vi har haft. Og vi ønsker en tæt dialog med forældrene om at finde løsninger på de praktiske problemer," siger han.

'Går den, så går den'
Forældrene i Ørestad ønsker også dialog, men kæmper målrettet for at få etableret et skoletilbud så tæt på Ørestad skole som muligt. På bare en uge har forældrene startet en underskriftsindsamling og fået stor medieomtale i forbindelse med deres protester.
"Planen om at flytte så mange elever så langt væk fra deres nærmiljø er meget kritisabel, og vi kan samtidig forstå at der mangler faciliteter på Sundholm som f.eks. idrætslokaler, madhus og faglokaler. Vi forstår ikke at det skulle være så svært at placere børnene i nærheden af deres egen skole.

Vi har indtryk af, at man går ud med en beslutning og tænker "går den, så går den". Det handler i sidste ende om økonomi. Og vi kræver at børnene i Ørestad for en gang skyld behandles bedre. Vi tror på at det her kan laves om," siger Lina Al-Kerdi, som er kontaktforælder på Ørestd skole og aktiv i forældreoprøret.

Frustration over flere år
Forældrene har tænkt sig at protestere, indtil de får medhold. Der er nemlig opbygget meget frustration, over flere år med hovsaløsninger på børneområdet i Ørestad.
"Vi er blevet tilbudt pavillonløsninger på daginstitutionsområdet, eller institutioner udenfor Ørestad. Når børnene kommer i skole, er mange af dem flyttet midlertidigt til Islands Brygge, i Urbanplanen, og nu Sundholm. Skolesitrikterne er ændret adskillige gange. Senest har syv klasser gået i to år på Kalvebod Fælled Skole. Det er heller ikke tilfredsstillende for de skoler, der skal lægge klasselokaler til," siger Lina al-Kerdi.
Forældrene er også utilfredse med at information om elevflytningen kom meget sent. Allerede i næste uge skal det besluttes, hvilke børn der skal flyttes.
"Det lægger pres på os forældre. Vi skal jo helst kunne give vores børn en positiv fortælling, hvis de ender med at skulle flytte skole. Og den fortælling er godt nok svær at finde."

Vi kræver at kommunen finder en ny løsning

Børn sendes fire kilometer væk fra Ørestad Skole

Kultur:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: