fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

125 almene ungdomsboliger midt i studiemiljøet

artillerihuset fsb 2Med metro, IT-Universitetet og Københavns Universitet i baghaven står 125 almene ungdomsboliger inden længe klar til indflytning i Ørestad Nord.

4. november var der rejsegilde for 125 nye almene ung-domsboliger på Rued Langgaards Vej i Ørestad Nord, med deltagelse af overborgmester Frank Jensen (S) og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).
Byggeriet har fået navnet Artillerihuset med Fsb som bygherre. Huset bliver opført i tegl og med store fælles tagterrasser med udsigt over Amager og Amagerfælled.På den ene side af bygningen, mod vest og trukket væk fra Amagerfælledvej, ligger boligerne. På den modsatte side fungerer den brede gang som opholdsrum. Her sørger vinduer i forskellige størrelser for masser af dagslys ind i huset. Alle boliger har eget køkken og bad. Derudover er der fælleskøkkener på hver etage, vaskeri i stueetagen og elevator.
Gårdarealet indrettes med parkeringsarealer der også kan bruges som boldbane. 7 af ungdomsboligerne er indrettet til beboere med bevægelseshandicap. I alt bygges 131 almene boliger fordelt på 125 ungdomsboliger på cirka 37 kvm. og seks almene familieboliger på 54 kvm. Der skal være indflytning i september 2020.

artillerihuset fsb 1Ikke kun de riges by
”Rigtig mange unge har brug for en basen der er til at betale, når de skal uddanne sig i København. Og i den almene sektor arbejder vi non profit. Det skal der være plads til, og det er jo heldigvis en holdning, som vi deler med både overborgmester Frank Jensen og boligminister Kaare Dyb-vad. Jeg ser gerne et opgør med det, vi aktuelt kan se i tv-serien på DR1 ”De riges by”. Her ser vi helt tydeligt, hvordan chancerne for at bo i København for almindelige mennesker er blevet mindre. Blandt andet på grund af investeringsfonden Blackstones opkøb af ejendomme med voldsomme huslejestigninger til følge,” sagde fsb’s formand Steen Søndergaard Thomsen i sin rejsegildetale.

Artillerihuset
125 1-rums ungdomsboliger (37 kvm. brutto). 6 2-rums familieboliger (54 kvm. brutto).
Forventet huslejeniveau 3850 kr. - 5350 kr.
Forventet indflytning: September 2020.
Samarbejdspartnere:
fsb, By og Havn, Tetris A/S, NREP, Københavns Kommune.
Totalentreprenør: Dyrlund Sørensen A/S. Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekter. Rådgivende ingeniører: Oluf Jørgensen A/S. Bygherrerådgiver: emcon a/s.

125 ungdomsboliger på vej i Ørestad Nord

 

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: