fredag 4 december 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Store udfordringer for Ørestad Skole

At være skole i en hel ny bydel er en udfordring i sig selv, og fremtiden byder stadig på flere store udfordringer spår den nye formand for skolebestyrelsen på Ørestad Skole.

Den hastige udbygning af Ørestad Syd sætter Ørestads skoler under pres, og i de næste mange år vil der være skoleklasser, der vil skulle flytte rundt mellem skoler og pavilloner, når de skifter klassetrin. Ifølge planen skal en del af behovet for skoler løses med skolen på Hannemanns Allé, der får fire spor, og Marie Aimée, nytiltrådt formand for skolebestyrelsen på Ørestad Skole, ser frem til at den nye skole åbner.
"Ørestad Skole har levet med overbelægning siden 2014. Min indgangsvinkel til bestyrelsesarbejdet er præget af lyst til at støtte Ørestad skolens gode tiltag, der allerede er iværksat for at løse problemet. Samtidig lægger jeg gerne kræfter i at udvikle skolen og finde gode løsninger der tilgodeser alle de parter der involveret," siger Marie Aimée.

Skolen vital del af en ny by Hun har dette efterår overtaget formandskabet for skolebestyrelsen på Ørestad Skole efter Louise Juul Østergaard, der har valgt at stoppe som formand.
"Jeg har boede i Ørestad i otte år og som mange i området, har jeg observeret den hastig udvikling i bydelen. Som forældre mener jeg, at skolen er en vital del af vores bydel, fordi det er der vores børn får deres dannelse, det er der, de skaber deres venskaber og dyrker deres fritidsinteresser. Der skal bygges en ny skole i Ørestad, og det giver nye muligheder og løsninger. Vi har erfaringer med at bygge nye skoler i området, og det, mener jeg, er en fordel i etableringen af den ny skole," siger den nye formand.
"Men på sigt løser skolen på Hannemanns Allé langt fra alle kapacitetsproblemerne, og der vil være behov for flere skoler i Ørestad,” pointerer Marie Aimee.

Vandrende klasser
Elever til den kommende skole på Hannemanns Allé skal allerede i år skrives ind på skolen og fra næste år starte i de første klassetrin. Det betyder, at der skal findes egnede lokaler, hvor eleverne kan være indtil skolen er færdigbygget efter planen i 2023.
"Som formand for skolebestyrelsen spørger jeg mig selv, hvad jeg kan gøre og hvordan jeg sammen med de andre stemmer kan få politikerne til at prioritere kapacitetsudfordringerne i Ørestad på skoleområdet. Mange familier er flyttet hertil, fordi det er et tiltrækkende område tæt på natur og by. Kapacitetsproblemet har været der i lang tid, og det har været svært for forvaltningen at følge med,” siger Marie Aimee.
Der har været flere løsningsmodeller i spil i forbindelse med den midlertidige indkvartering af elever. I forbindelse med opførelsen af Kalvebod Fælled Skole blev klasserne delt ud på flere skoler på Amager, men i første omgang forventer Marie Aimée, at behovet kan løses med pavilloner.
"Vi forventer, at der bliver opstillet en række pavilloner, der kan løse kapacitetsproblemet, når de børn, der skal gå på Hannemanns Allé skole, skal starte. Det kommer de jo til, inden byggeriet er færdigt. Placeringerne er endnu ikke på plads og er noget, som vi sammen med Kalvebod Fælled Skole løbende er i dialog med kommunen om", siger hun.

Tre skoledistrikter
Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har igen i år ændret skoledistrikterne i Ørestad. Det sker fordi de kommunale regler kæver at den kommende skole på Hannemanns Allé får et skoledistrikt allerde før skolen er bygget. Det nye forslag betød blandt andet, at børn der vitterligt kunne se deres nærmeste skole fra hjemmet blev henvist til en skole betydeligt længere væk. Forslaget fik da også en lang række forældre til at indsamle underskrifter og afgive høringssvar.

Fælles distrikt
I september vedtog Børne- og Ungdomsudvalget de nye skoledistrikter med visse ændringer. Politikerne havde lyttet til forældrene, men ogsøå til skolebestyrelserne, som i deres eget høringssvar havde slået til lyd for at Ørestad får ét fælles skoledistrikt.
"I juni i år indsendte vi et fælles høringssvar til Børne- og Ungdomsforvaltningen. I brevet, blev der tydeligt beskrevet, at der helt klar var flest fordele med et fælles distrikt for de tre skoler."
Udvalget er kommet bestyrelserne i møde, og vil nu undersøge nærmere, hvordan Ørestad kan få et frikommuneforsøg med fælles skoledistrikt.

Vigtig dialog
Marie Aimée mener at det er vigtigt for Ørestad Skole at være i dialog med alle interessenter.
"Her tænker jeg på, politikerne, lærere, elever og forældre. Vi er lydhøre, åbne og prøver at være gennemskuelige med det vi ved omkring planerne for den ny skole. Det, mener jeg, fremmer indsigten for udenforstående, og det fremmer helt klart dialogen,” siger Marie Aimee.
Selv om der stadig er mange udfordringer for Ørestad Skole i fremtiden, ser Marie Aimee frem til arbejdet.
“Jeg har været i skolebestyrelsen i 1,5 år, og det at være i et miljø, hvor der er mange engagerede forældre - både i skolen og udenfor skolen er meget inspirerende. Vi vil gerne have at vores børn føler, at Ørestad er et godt sted at være,” siger hun.

Skolerne kæmper for fælles skoledistrikt

Fremtiden for elever på Ørestad Skole: Flyt skole i tre år

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: