lørdag 26 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Mangler der grønne frirum i Ørestad?

naturpark amager arkenAmager Vest Lokaludvalg mener at byfortætningen i Ørestad går ud over livskvalitet og tryghed. 

Amager Vest Lokaludvalg har gennem de seneste mange år behandlet og givet høringssvar til mange lokalplaner. Næsten hver gang har de peget på, at der mangler friarealer og grønne frirum til beboerne i Ørestad. Alligevel indeholder Københavns Kommunes forslag til fremtidens København, Kommuneplan 2019, planer for flere boliger i Ørestad Syd.
"Efter vores opfattelse er boligbyggeriet gået alt for stærkt i Ørestad Syd. Der melder sig alt for mange afledte problemer med trængsel og utryghed i trafikken. Der er for få skoler, der mangler kultur- og børneinstitutioner til de mange nye beboere. De få friarealer, der er tilbage, står blot som fremtidige byggegrunde," skriver lokaludvalget i et debatoplæg.
Oplægget nævner ikke, at Ørestad er omgivet af enorme fredede naturområder.
Det nævnes til gengæld i gennemgangen af de øvrige bydele i Amager Vest, at afstand til natur har stor betydning. B eboerne i f.eks. Syndbyvester og dele af Islands Brygge har over 20 minutters gang til et naturområde.

Mal byen grøn
Lokaludvalget har siden foråret 2019 kørt kampagnen ’mal byen grøn’, der i disse dage sendes til Københavns Kommune som deres grønne høringssvar til Kommuneplan 2019.
Som en del af kampagnen blev beboere og besøgende i Ørestad inviteret til en 'kreativ og legende lørdag på Kirkepladsen'. Lokaludvalget ville gøre opmærksom på de positive effekter af bynatur og grønne frirum og indsamlede samtidig borgernes meninger om og idéer fremtidens København.
En beboer på Richard Mortensens Vej foreslog felter med f.eks. hundegård, legeplads, fælles grillområde eller urtehave.” En beboer i Parkkvarteret ønskede sig et grønt område med sjov og kreativ leg for børn og voksne. Andre forslag fremhævede de åbenlyse fejl og mangler i byudviklingen i Ørestad:
”Asger Jorns Alle Mangler træer. En allé er en vej bestående af træer i begge sider lige overfor hinanden. Der er flere alléer i Ørestad, så der kan plantes mange træer”.

Bynatur er godt for alting
Ifølge lokaludvalget kan bynatur bruges til forskønnelse af byen, strategisk til at tilpasse byen til fremtidens vejr mindske luftforureningen, styrke biodiversiteten og ikke mindstskabe de bedste rammer for et sundt liv i byen. Alligevel bliver København år for år mere fortættet, med manglende rekreative faciliteter og grønne frirum til følge. "Og i Københavns Kommunes Kommuneplan er der desværre ikke udsigt til væsentlige ændringer, der kan give plads til mere bynatur i byudviklingen," mener lokaludvalget.
"Der er kun få potentialeområder, der er tilbage og lige nu ser vi oftere, at flere eksisterende grønne kvadratmeter inddrages til byggeri, end der gives grønt tilbage til borgerne – her er planerne for Vejlandskvarteret på Amager Fælled et af de tydeligste eksempler, mener udvalget.
"Vores mange samtaler med borgere og eksperter til arrangementerne og de knap 700 besvarelser på ’Det grønne kort’ viser med al tydelighed, at der er behov for en bæredygtig byudvikling, med plads til mennesker og miljø, dyreliv og byliv. Vi bakker op om ambitionen om plads til alle, men er byen først bygget til med grå beton og en umenneskelig tæthed, er det svært og dyrt at lave om på."

www.avlu.dk/mal-byen-groen-det-groenne-hoeringssvar-til-kommuneplan2019/

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: