Lokaludvalget: Nye skoledistrikter splitter børns relationer

oerestad skole onlineAmager Vest Lokaludvalg (AVLU) støtter Ørestad Skoles og Kalvebod Fælled Skoles skolebestyrelsers appel om en frikommuneordning i Ørestad. Det skriver udvalget i et høringssvar til Københavns Kommune.

AVLU skriver bl.a. "Først og fremmest er Ørestad en særlig bydel, som undergår en stadig udvikling og som endnu ikke er færdigbebygget... I et lokalsamfund, som hele tiden forandrer sig, er det essentielt med holdepunkter, som kan skabe stabilitet og tryghed, særligt for børnene, der bor her – og selvklart værne om de allerede etablerede venskaber og relationer, børnene har fra deres tid i børnehaven samt venskaber blandt naboer"

Det er AVLUs opfattelse, at de trygge relationer blandt børnene splittes i forslaget til nye skoledistrikter i Ørestad.Her sendes børn på kryds og tværs i bydelen, for at den nye tredie skole - Hannemanskolen - kan få et elevgrundlag. AVLU stiller spørgsmål til Børne- og Ungdomsforvaltningens måde at lave skoledistrikter på. Her anvendes bl.a. et socioøkonomisk indeks.

"Hvis baggrunden for forslaget til nye skoledistrikter er det socioøkonomiske indeks, så kan det ikke være ulige eller alarmerende i Ørestad. At anvende det socioøkonomiske indeks i denne sammenhæng er dybt kritisabelt, fordi det må erkendes, at det går ud over børnenes relationer og udgangspunktet for deres trivsel, når skoledistrikter dikteres uden udgangspunkt i det konkrete særegne område og børnenes dagligdag. En dagligdag, hvor rammerne for forudsigelige og hermed trygge sociale overgange fra børnehave til skole, sikre skoleveje samt en fremtidssikret plan for skolebyggeri-og skoledistrikter, må være i højsædet."

Høringsfristen for de nye skoledistrikter sluttede 4. juni. Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til forslaget 14. september.

Borgmester vil se på fælles skoledistrikt

Skolerne kæmper for fælles skoledistrikt

Skolegrænser ændres igen - stadig overbelagte skoler

  • louise raaschou OKT 2015Det nye år kickboksede sin ankomst, men hvad, der ikke slår en ihjel, gør forhåbentlig en tyndere. Og i hvert fald nostalgisk efter gode, gamle ’19

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk