tirsdag 20 oktober 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Borgmester vil se på fælles skoledistrikt

skoledistrikter 2019 onlineEn række partier i Børne- og Ungdomsudvalget er indstillet på at følge skolernes ønske om et fælles skoledistrikt

• I øjeblikket er et forslag til nye skoledistrikter i Ørestad City og Ørestad Syd i høring. Med etablering af Skolen på Hannemanns Allé skal børn, der skal gå der, allerede skrives op i år, hvilket er baggrunden for, at der kommer nye skoledistrikter i Ørestad City og Ørestad Syd. De foreslåede distrikter betyder blandt andet, at børn, der bor på Ørestad Boulevard kommer til at gå lige forbi Ørestad Skole på deres vej til Skolen på Hannemanns Allé, som de bliver tilknyttet med de nye skoledistrikter. Børn i Arenakvarteret kan se direkte over på Kalvebod Fælled Skole, men kommer alligevel til at skulle forbi Arenaen for at komme i Skolen på Hannemanns Allé. Når det gælder Ørestad Skole, så skal den betjene hele Bellakvarter, men skolen ligger som en blindtarm isoleret i bunden af skoledistriktet.

Læs også: Skolerne kæmper for fælles skoledistrikt
Skolebestyrelserne på Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole har i en fælles henvendelse til Børne- og Ungdomsudvalget bedt om, at skoledistrikterne helt opgives, og der bliver et stort fælles skoledistrikt.

Både Venstre og SF har i en kommentar til høringsforslaget givet udtryk for, at de støtter tanken om et fælles skoledistrikt.

“Jeg støtter at der bliver lavet et fælles skoledistrikt, hvor der vil være nogle kriterier for, hvordan børnene fordeles efter en given nøgle. Indtil den er fundet, må vi bruge forvaltningens forslag, der er i høring, da der skal være fastlagt en ordning, når søgeprocessen går i gang til efteråret,” siger Klaus Mygind fra SF. Han forestiller sig at skolebestyrelserne for de tre skoler sammen med forvaltningen går i gang med at udarbejde et forslag umiddelbart efter, at høringssvarene er kommet ind.

Hos Venstre er Jens-Kristian Lütken også stemt for, at der indføres et fælles skoledistrikt.
“Vi går ind for, at der indføres frit skolevalg i Ørestad. Vi synes, det er ulogisk, som stregerne er slået i forslaget, og derfor har vi også sammen med SF knyttet en kommentar om, at det ikke kan være meningen, at børnene sendes på kryds og tværs i skoledistriktet. Men det kræver, at der etableres et frikommuneforsøg, og det er vi også indstillet på, at der bliver gjort. Jeg ved også, at der er et arbejde i gang i forvaltningen, der generelt ser på opdelingen i skoledistrikter for at se, om der er andre måder, man kan bruge de gældende regler til at justere skoledistrikterne, men jeg vil tro, at Ørestad vil have gode muligheder for at kunne komme med i et frikommuneforsøg, da det jo er en helt ny bydel,” siger han.

Borgmester Jesper Christensen (S) er med på at skolernes placering tæt på hinanden giver en særlig udfordring:

”I Ørestad, hvor jeg selv bor, ligger Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og den kommende skole på Hannemanns Allé meget tæt. Det giver nogle nye muligheder for at lave et fælles skoledistrikt, som vi vil arbejde videre med. På nuværende tidspunkt er det begrænset af, at der ifølge lovgivningen skal være én skole pr. skoledistrikt. Jeg ser frem til, at jeg skal mødes med skolebestyrelserne i juni, hvor vi skal drøfte de videre muligheder,” siger han.

Helle Bonnesen fra de Konservative håber også det bliver muligt med et fælles skoledistrikt.
“Ørestad har længe været et kludetæppe rent skoledistriktsmæssigt. Der er så mange kringelkroge og underlige veje forbi skoler. Det vidner om, at Ørestad er vokset, og skoleproblematikken har været svær at forudsige, og jeg synes ikke, at de skoledistrikter, vi har i dag, er særligt optimale. Og så kan jeg forstå, at der er lokal interesse for at gøre det frit at vælge skole, og det er jeg positiv over for. Skoledistrikter er udmærket i mange henseender, men når man ser på et kort for lige Ørestad, så er det helt kaotisk, og når der så er lokal villighed til at prøve det af, så giver det mening,” siger hun.
Også Anna Maria Hede Christensen DF bakker op om at søge om at indgå i et frikommuneforsøg, så der kan skabes ét fælles skoledistrikt i Ørestad City/Syd.

Læs også: Nye skoledistrikter fjerner unik sikker skolevej

Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen vil dog ikke skrotte skoledistrikterne, men han ser frem til at høringssvarene kan komme med nogle bud på, hvordan udfordringerne bedst løses.
“Vi vil selvfølgelig høre, hvis der er indvendinger mod grænserne, men der skal være grænser mellem skoledistrikterne. Det giver ingen mening at sende forslaget i høring, hvis høringen ikke påvirker os. Vores overordnede målsætning er, at der skal være skoledistrikter i København. Det handler i høj grad om kontinuitet i relationerne. Vi har stadig de enkelte skoledistrikter i hovedet, men er åbne over for en anden løsning, hvis man kan finde nogle måder, hvorpå man kan sikre, at der er en høj grad af kontinuitet i relationen, for alle erfaringer viser, at det er vigtigt,” siger han. Gorm Anker Gunnarsen peger blandt andet på erfaringer fra London og Glasgow.
“London taber rigtig mange af de svageste elever mellem fingrene, fordi de har frit skolevalg i deres lokalområder, mens Glasgow har faste skoledistrikter, og hvor de sikrer, at de elever, der er besværlige, udsatte og i gang med at falde ud i kriminalitet, at de bliver håndholdt gennem en indsats, der koordineres med skolen som anker. Der er sket et kraftigt fald i voldskriminaliteten i Glasgow og graden af dem, der falder igennem er meget lille,” uddyber han.

Selv om Gorm Anker Gunnarsen er tilhænger af faste skoledistrikter, vil han se frem til svarene i høringsrunden.
“Kommer der en entydig melding fra Ørestad om, at de kan samle alle de børn op, der ellers risikerer at falde igennem, så er vi lydhøre, men er det for, at de elever, der klarer sig godt, skal klare sig endnu bedre, så er vi ikke med. Men kan de pege på, hvordan et sådant system kunne se ud, så er vi parate til at lytte til det,” siger han.
Hverken Alternativet, Radikale Venstre eller Socialdemokratiet har svaret på vores henvendelser.
Fristen for indsendelse af høringssvar er 5. juni.

Læs mere om processen og se forslaget her


skoledistrikter 2019 total online


Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: