mandag 10 august 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Nye trapper skal hjælpe dyrene i kanalen

vandlaug 01 onlineEfter fundet af flere døde padder i Den Landskabelige Kanal har Ørestad Vandlaug arbejdet med løsninger

• Den Landskabelige Kanal i Ørestad Nord er udformet, så den både kan tåle de mange besøgende og brugen af kanalen og sikre dyrelivet trygge forhold. Desværre har det vist sig, at flere padder har måttet lade livet som følge af af de stejle betonsider og metaltrapperne, der bliver alt for varme under solens stråler. Ørestad Vandlaug er opmærksomme på problemet og har som en her og nu foranstaltning sørget for, at der er kommet en trætrappe oven på metaltrappen, så haletudser og andre dyr ikke brænder deres fødder fast til metallet. Trappen er også forlænget, så den er lettere at passere.
“Vi har desuden også fået ekstra råd fra vores rådgiver til, hvordan vi kan sikre dyrelivet her og nu og på længere sigt,” fortæller projektleder i Ørestad Vandlaug Susanne Raben Rasmussen.
Hun fortæller også, at nogle personer har forsøgt at bygge ‘trapper’ af sten, men ifølge rådgiveren er det heller ikke en løsning, der er gangbar på længere sigt, for stenene er blandt andet så store, så padderne ikke kan komme fra den ene til den anden.
Det har også vakt en del opsigt, at en blishøne har lavet en rede, hvor en del af materialet er affald. Det har skabt spekulationer på blandt andet facebook, om kanalerne overhovedet renholdes og at folk bare smider affald i kanalerne. Susanne Raben Rasmussen understreger, at kanalerne renholdes, og at vandlauget hele tiden har to mand til at rydde op i kanalerne og vedligeholde dem.
Affaldet behøver heller ikke at være smidt af forbipasserende, da både måger og skader ofte går i de åbne skraldebøtter for at finde mad og i den forbindelse smider om sig med det øvrige skrald.

Kultur:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: