Skolegrænser ændres igen - stadig overbelagte skoler

skoledistrikter 2019 onlinePolitikerne i Børne- og Ungdomsudvalget har endnu en gang vedtaget ændringer af skoledistrikterne i Ørestad. Den kommende tredie skole skal allerede nu have indskrivning af børn. Samtidig står det klart, at Ørestad City og Syd kommer til at mangle endnu en skole. Venstre foreslår ét fælles skoledistrikt for bydelene.

• Når fem-årige Anker til efteråret skal indskrives på en folkeskole i Ørestad, kan hans forældre få at vide, at sønnen hører til et nyt skoledistrikt for en skole, som endnu ikke er bygget, og heller ikke har fået et navn.
Det sker hvis Anker hører til et nyt skoledistrikt for skolen i Hannemannskvarteret, som først bygges 2020-2023. Imens kommer Anker sandsynligvis til at gå midlertidigt på Ørestad Skole eller Kalvebod Fælled Skole. Så kan han glæde sig til at starte på en stor 4-sporet skole med tilknyttet idrætshal og svømmehal ved siden af Royal Arena.
Grunden til at indskrivningen til den nye skole starter allerede i år, er administrativ. Det er fast praksis i Københavns Kommune at tildele nye skoler et skoledistrikt inden byggeriet starter.

Nye grænser for alle
Men det nye skoledistrikt får konsekvenser for alle børn i Ørestad City og Syd. Alle distrikter skal nemlig ændres igen. I sidste uge vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en ny opdeling af Ørestad i tre skoledistrikter, som skærer City og Syd over i nye overraskende dele. Børn på Kongelundsvej skal høre til skolen i Hannemannskvarteret. Kalvebod Fælled Skole bliver ultralokal for kun den vestlige del af Ørestad Syd. Til gengæld fastholdes skolegrænsen tværs gennem Byparken.

Læs også debatindlægget: Fælles skoledistrikt i Ørestad

Fælles distrikt for alle
Det er ikke første gang, at Ørestad har fået lavet nye grænser mellem skolerne. Det er sket 3-4 gange i de sidste 10 år. I stedet for de mange ændringer har skolebestyrelserne i Ørestad tidligere foreslået at Ørestad City og Syd får ét skoledistrikt og frit valg til tre skoler med hver sin profil. En af dem, som støtter skolebestyrelserne, er Jens Kristian Lütken (V), medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.
"I dag er skoledistrikterne i Ørestad inddelt på en måde, der ikke giver mening. Samtidig er der forholdsvis kort mellem skolerne. Derfor vil Venstre gerne følge opfordringerne fra skolebestyrelserne om at skabe et stort skoledistrikt, således at man som forældre selv kan vælge, hvor ens barn skal i skole. På den måde kan børn der har gået i daginstitution sammen få lov til at følges videre i folkeskolen. Samtidig kunne skolerne også i højere grad have forskellig profil i de større klasser, således at der bliver flere valgmuligheder for den enkelte elev," skriver Jens Kristian Lütken i det debatindlæg i denne avis.
Et fælles skoledistrikt skal imidlertid godkendes som et såkaldt frikommuneforsøg. Det vil Venstre gerne støtte, men Børne- og Ungdomsforvaltningen har anført, at det tager mindst et år at få god-kendt forsøget. Og da den nye skole skal have et skoledistrikt nu, kan fællesdistriktet ikke lade sig gøre. Politikerne i udvalget bøjede sig i sidste uge for argumentet, og vedtog at sende de tre nye skoledistrikter i offentlig høring.

skoledistrikter 2019 total onlineStadig mangel på klasser
Imens den tredie skole bygges, skal eleverne som sagt have et andet skoletilbud. Om det bliver på de to nuværende sioler, eller et helt andet sted, vides ikke. Men forvaltningens egne tal viser i hvert tilfælde, at alle klasselokaler på alle tre skoler bliver fyldt til bristepunktet i de kommende år. I 2028 vil der igen være brug for at bygge skole. Ifølge prognoserne kommer Ørestad til at mangle endnu to skolespor frem mod år 2050, altså en hel mindre folkeskole mere. Alledere i dag er Ørestad Skole fyldt op, og Kalvebod Fælled Skole forventes at indskrive fem 0. klasser til skoleåret 2019/2020, selv om skolen kun er bygget til tre spor.
Det bliver heller ikke sidste gang, at distrikterne ændres. Som der stod i indstillingen til politikerne i sidste uge: "Forvaltningen forventer at der kan opstå behov for at justere distrikterne fremadrettet i Ørestad".

Hovsaløsninger
I partiet enhedslisten ærgrer skoleordfører Gorm Anker Gunnarsen sig over, at skoleplanlægningen i Ørestad igen er præget af hovsaløsninger. Sådan har det været siden Ørestad Skole alligevel ikke blev bygget ved Byparken, men flyttet til 'Frimærkegrunden' ved siden af gymnasiet, fordi den pludselig blev ledig, og var billigere.
"...i udarbejdelsen af lokalplaner har hensynet til By & Havns økonomi desværre tilsidesat det i vores øjne langt mere væsentlige hensyn til velplacerede skoler, som kan have en central placering i deres distrikt." skriver Gorm Anker Gunnarsen (EL) i et bebatindlæg i denne avis.
Han mener at eleverne vil have det bedst med én fast primærskole og så få skift mellem skoler som muligt. Derfor er Enhedslisten ikke overbevist om at ét fælles skoledistrikt er den bedste løsning.
"De negative sider af eksempelvis et fælles skoledistrikt for hele Ørestad vil måske kunne opvejes med en særligt prioriteret indsats for at sikre den bedste klassedannelse og alle elevers trivsel. Enhedslisten er ikke låst på sit grundsynspunkt og er spændt på input fra høringen," skriver Gorm Anker Gunnarsen.

 Ændringen af skoledistrikterne er i offentlig høring indtil 5. juni 2019. Afgiv høringssvar på www.blivhoert.kk.dk  • louise raaschou OKT 2015Det nye år kickboksede sin ankomst, men hvad, der ikke slår en ihjel, gør forhåbentlig en tyndere. Og i hvert fald nostalgisk efter gode, gamle ’19

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk