søndag 7 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

ITU får nationalt center for it-sikkerhed

itu frontNyt center for it-sikkerhed vil gerne i dialog med virksomheder om udfordringer med it-sikkerheden

• Udfordringer for it-sikkerhed kan komme fra mange kanter. Derfor skal forskningen omkring it-sikkerhed også omhandle mere end blot, hvordan kodeord krypteres bedst muligt, men også spørgsmål om f.eks tillid og etik. Det er baggrunden for etablering af et nyt nationalt center for it-sikkerhed på IT-Universitetet i Ørestad.

“Mange af de sikkerhedsbrister, som vi ser på it-området, skyldes, at it-systemerne ikke er hensigtsmæssigt designet, og at de derfor bliver brugt forkert. Det er et godt eksempel på, at det ikke nytter at anskue endsige arbejde med sikkerhedsudfordringerne på it-området alene ud fra et datalogisk perspektiv. IT-Universitetet blev født i en multidisciplinær ånd, og derfor er det oplagt, at vi her skaber et tværfagligt miljø, som i sidste ende kan understøtte, at fremtidens it-systemer ikke blot er teknologisk forsvarlige, men at de også kan bruges i de kontekster, som de er tiltænkt i, at de lever op til lovgivningen, at brugerne har tillid til dem osv,” siger lektor Carsten Schürmann, som er leder af det netop etablerede Center for Information Security and Trust (CIST) på IT-Universitetet.

Etableringen af det nye center hilses velkommen af it-sikkerhedsekspert i it-sikkerhedsvirksomheden CSIS, Peter Kruse:
"Vi har i Danmark været svært bagud med at fokusere på it-sikkerhed i uddannelsessammenhæng, så det glæder mig, at der rettes dette øgede fokus, og kan kun se en fordel ved at sammentænke forskellige områder, så it-sikkerhed bliver et fundament. Det er på alle måder nærmere at bygge på et solidt fundament end at rekonstruere løsninger, fordi de mangler dette afgørende fundament," siger han.

Det nye center skal være et centralt nationalt omdrejningspunkt for uddannelse og forskning i it-sikkerhed, og der vil blive samarbejdet bredt med både offentlige og private virksomheder samt danske og internationale forskningsinstitutioner. Et af CIST's kendetegn vil blive tværfaglighed i en forståelse af, at it-sikkerhed i praksis ikke kan isoleres som en datalogisk udfordring. Derfor vil centeret også arbejde med fx samfundsvidenskabelige og filosofiske aspekter af it-sikkerhed, både i uddannelse og forskning.
"Hvis vi vil høste frugterne af digitaliseringen i det næste årti, bør forskning i it-sikkerhed gødes nu. Et fremtidigt, effektivt cyber-forsvar afhænger bl.a. af, at der skabes et højt akademisk niveau i Danmark. Det er simpelthen grundlaget for, at de politiske ambitioner om at øge digitaliseringen i de offentlige og private sektorer kan føres ud i livet og i sidste ende komme borgerne til gode," uddyber lektor, Carsten Schürmann

Carsten Schürmann har stået i spidsen for IT-Universitetets forskning i digitalisering af valgprocesser, og han anses i dag, som en af verdens førende eksperter på området, hvilket illustreres af hans hyppige optræden i såvel danske som udenlandske medier.

Dialog med virksomheder
I løbet af det første halvår af 2019 vil centeret starte to nye projekter op, som vil hjælpe danske virksomheder til at opruste på it-sikkerhed; CSSME kurser (Cybersikkerhedskurser for små og mellemstore virksomheder) og CIDI (Cybersecure IoT in Danish Industry). Begge projekter er finansieret af Industriens Fond.
“De to nye projekter illustrerer et af centerets andre kendetegn, nemlig, at vi vil arbejde udadvendt for at sikre, at samfundet får gavn af vores forskningsaktiviteter. Når alt kommer til alt, er det det, vi skal som universiteter. Ikke desto mindre bliver det ofte forsømt. På CIST sigter vi efter en sund balance mellem forskning og teori, som skal skabe grundlag for de mere anvendelses- og uddannelsesorienterede projekter og aktiviteter, som kan få direkte indflydelse på udviklingen af nye it-systemer og analyser af allerede eksisterende,” fortæller Carsten Schürmann.
Han fortæller endvidere, at både offentlige og private virksomheder er mere end velkomne til at henvende sig med ønsker eller spørgsmål relateret til it-sikkerhed.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: