tirsdag 16 juli 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ledige i nyttejob kan fortsat passe på Amager Fælled

amager faelled gravearbejdeFælleden gror ikke til i denne omgang på grund af manglende naturpleje

• Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden har givet dispensation i yderligere to år til, at Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune kan fortsætte naturplejen med ledige – også kaldet nyttejob.
Naturplejen skal blandt andet sikre, at planter som bjørneklo bekæmpes og invasive arter holdes nede, så den oprindelige natur ikke ødelægges.
Dispensationen fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd er nødvendig, fordi ordningen med nyttejob ligger ud over lovgivningens såkaldte “rimelighedskrav”, der forudsætter, at der skal være et vist forhold mellem antallet af ansatte med tilskud og ordinært ansatte på den enkelte arbejdsplads.
“Jeg er glad på både københavnernes og naturens vegne for, at vi har fået dispensationen. For nu kan vi uhindret videreføre kampen for den originale danske natur og muligheden for at bruge nyttejob som en aktiv indsats for at få flere ledige i job eller uddannelse, siger beskæftigelses-og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) i forbindelse med dispensationen.
Dispensationen gælder for 60 pladser på tre steder i København, der ud over Amager Fælled også omfatter Vestvolden og Valbyparken.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme