tirsdag 16 juli 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ørestads parkeringspriser kommer for retten

parkeringskaelder bjerget onlineNu skal domstolene tage stilling til om parkeringspriserne i Ørestad er lovlige. Fire beboere i Ørestad har fået fri proces til at anlægge sag imod Københavns Kommune og staten

"Jeg syntes selv det er en stor dag for bilisterne her i Ørestad. Tænk hvis vi kan få en afklaring på dette store og ikke mindst dyre problem. Det her handler om, at siden Ørestad blev til, har diverse politikere på Rådhuset gemt sig bag By & Havn. Efter min mening kan stat og kommune aldrig drive privatparkeringsvirksomhed, og det får vi så i 2019 et svar på i retten," siger formand for Ørestad Parkeringsforening, Kirsten Lindberg Andersen, i en kommentar til afgørelsen.

Det er By & Havn som opfører og driver Ørestads parkeringsanlæg, men sagsøgerne har stævnet By & Havns ejere, som er Københavns Kommune (95%) og staten (ved Økonomi- og Indenrigsministeriet, 5%). De fire beboere mener at kommunen og staten anvender det private, men offentligt ejede selskab By & Havn som et 'skalkeskjul':

”Kommunens anvendelse af By & Havn som skalkeskjul for opkrævning af særskatter i form af ekstreme parkeringsafgifter er ulovlig. Vi vil ikke betale mere i skat end alle andre borgere i Københavns kommune, der har en bil. Vi betaler samme ejendomsskat og samme priser for at køre metro, som alle andre i kommunen. Hvorfor skal vi betale mere end 12.000 kr. om året for parkering, når alle andre kan nøjes med helt ned til 100 kr. om året. Det er en ekstra kommuneskat som bliver lagt på vores bil", udtaler de fire kvinder i en pressemeddelelse fra foreningen Ørestad Parkering.

Stævning afsendes i februar
De fire beboere er Susanne Hammar Larsen, Karin-Merete P. Christoffersen, Eteri Guliashvili Rabisen og Anja Lykkeby. De bor alle i Ørestad og mener, at Københavns Kommune forskelsbehandler byens bydele, når det kommer til parkeringsafgifter. I Ørestad koster en p-licens mere end 12.000 kr. om året i 2018.

Sagen blev indgivet til Civilstyrelsen i september 2017. Efter et stykke tid blev den videresendt til Procesklagenævnet, som dog afviste at behandle sagen og sendte den tilbage til Civilstyrelsen 4. maj 2018. De fire ansøgere modtog afgørelsen 7 måneder senere, den 5. december 2018.

De fire kvinder er: Susanne Hammar Larsen, Karin-Merete P. Christoffersen, Eteri Guliashvili Rabisen og Anja Lykkeby. Deres advokat, Ole Liedke, har meddelt, at han forventer at stævne kommunen og staten i løbet af februar/marts måned 2019.

”Hvis der findes lov og ret i dette land, så vinder vi den sag. Kommuner og staten må ikke forskelsbehandle borgerne, og vi forventer at kommunen bliver pålagt at nedsætte parkeringspriserne til samme pris som gælder for alle andre borgere,” udtaler de fire beboere i en pressemeddelelse.

Maksimalt samme pris som i brokvartererne
I brevet fra Civilstyrelsen fremgår det at man har bevilget fri proces efter retsplejelovens§ 329 'til under en retssag mod Københavns Kommune og mod Økonomi- og Indenrigsministeriet at nedlægge følgende påstande':

"Københavns kommune tilpligtes at anerkende, at de parkeringsarealer, som ejes af By & Havn I/S, er at anse for offentlige parkeringsarealer, og at Københavns Kommune driver offentlig parkeringsvirksomhed, når Kø­benhavns Kommune via By & Havn I/S opkræver parkeringsafgifter hos ansøgerne og øvrige beboere i Ørestad".

"Københavns Kommune tilpligtes at anerkende, at Københavns Kom­mune skal overholde den almindeligt gældende forvaltningsretlige ligheds­ grundsætning ved Københavns Kommunes opkrævning af parkeringsafgif­ter hos ansøgerne og øvrige beboere i Ørestad, og at dette tillige gælder for den opkrævning af parkeringsafgifter, som kommunen foretager via By & Havn I/S".

"Københavns Kommune tilpligtes derfor at anerkende, at hverken Kø­benhavns Kommune eller By & Havn I/S er berettiget til at opkræve parke­ringsafgifter hos ansøgerne, der væsentligt overstiger de parkeringsafgifter, som Københavns Kommune opkræver for parkering på offentlige arealer i de øvrige dele af Københavns Kommune."

"Københavns Kommune skal anerkende at fremtidige opkrævninger af parkeringsudgifter hos ansøgerne nedsættes til et beløb mellem 100 kr. og 1.150 kr. afhængig af biltype pr. år, subsidiært et andet af retten fastsat be­løb, svarende til den parkeringsafgift, som beboerne i den øvrige del af Kø­benhavn betaler til Københavns Kommune."

"Københavns Kommune og Økonomi- og Indenrigsministeriet tilpligtes at anerkende, at Københavns Kommunes opkrævning af parkeringsafgifter i Ørestad via By & Havn I/S er omfattet af reglerne i lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner i forhold til kommunale parkeringsindtægter."

Civilstyrelsen slutter sit brev med at beklage den lange sagsbehandlingstid.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme