mandag 25 marts 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ørestad City børn skal gå i skole i Syd

skole skolestart 2014Politikerne ændrer igen på skoledistrikterne i Ørestad

Alle børn der bor på Edvard Thomsens Vej og ikke er startet i skole endnu, hører fra næste år til Kalvebod Fælled Skole i Ørestad Syd. De skal dermed krydse både Arne Jacobsens Allé og Hannemans Allé for at komme i  skole i et kvarter, hvor de umiddelbart ikke har deres venner.
Ændringen af skoledistriktet i Ørestad City og Syd er netop blevet vedtaget enstemmigt i Børne- og Ungdomsudvalget.
Som børne- og Ungdomsforvaltningen skriver i sin indstilling, så mener kommunen at denne løsning er "den, der ud fra en kapacitetsmæssig betragtning og en geografisk betragtning ses som mest hensigtsmæssig".

Overbelastet Ørestad Skole
Årsagen til at skoledistriktet igen ændres, er at Ørestad Skole er totalt overbelagt og vil være det nogle år frem. Omvendt er der ledig kapacitet på den nybyggede Kalvebod Fælled Skole. I forvejen sender Ørestad Skole fra dette skoleår flere af sine 5. klasser over på naboskolen, fordi der simpelthen ikke er klasselokaler nok.
Derfor har politikerne nu ændret skoledistriktet, trods mange høringssvar der går imod beslutningen. En borger skriver for eksempel:
"Det er umiddelbart svært at se logikken i dette. Børnene fra Edvard Thomsens Vej er en naturlig del af Ørestad City og deres sociale netværk er der. De skal i fremtiden gå på en skole, hvor deres kammerater i meget høj grad vil have bopæl i Ørestad Syd. Man skærer altså de sociale relationer i Ørestad City midt over uden hensyntagen til børnenes naturlige nærmiljø".

Kommunen vil igen lave skolegrænse tværs gennem Byparken

Flyt børnene fra villaerne
Høringssvaret fortsætter med at foreslå at man kunne flytte børnene i området øst for skolen (mellem Slusevej og Kongelundsvej). Eleverne i "Gl.  Ørestad" ville få en mere sikker skolevej ad stien langs kanalen. Alternativt kunne man flytte de elever på Ørestad Skole, som bor i Ørestad Syd.
"Dette vil have den konsekvens at nogle sociale relationer brydes, men det er dog stadig en lavere pris at betale," skriver høringssvarets forfatter.
Forvaltningen skriver, at villakvartererne øst for Ørestad ikke har nok børn, til at pladsproblemerne på Ørestad Skole kan løses.
Desuden er man er "i dialog" med Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for at sikre, at krydsning af store veje mv. kan foregå forsvarligt. Der er udarbejdet et budgetønske til budget 2019, hvor der efterspørges midler til at sikre de nødvendige trafikale løsninger.

Superdistrikt for Ørestad
Andre høringssvar argumenterer for, at man på sigt bør lave ét stort distrikt i Ørestad City/Syd, hvor beboerne selv kunne ønske, hvilken Ørestad Skole deres børn skal gå på.
Men da der ikke på nuværende tidspunkt er givet en anlægsbevilling til den nye skole på Hannemanns Allé, har forvaltningen ikke foreslået at tildele et skoledistrikt til en ny skole. Der er tale om en lang opstart, inden den nye skole er endeligt klar til ibrugtagning, mener forvaltningen.
Flytningen af Edvard Thomsens Vejs børn gælder for skolesøgende børn i skoleåret 2019/2020.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme