fredag 26 april 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Nyt byggefelt truer Den Landskabelige Kanal

groenjordssoenB

Hvis Københavns Kommune flytter fælledkvarteret til Ørestad Nord, ligger Den Landskabelige Kanal i vejen, og skal omlægges. Vandlauget kræver at blive hørt i sagen

• Det er kommunens undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter, som bl.a. peger på et muligt byggefelt foran Nordea og DR Koncerthuset.
Kommunen leder nemlig efter en alternativ byggegrund, der skal erstatte det oprindelige projekt ved Sundby Metrostation, som blev stoppet af naturklubber.
Økonomiforvaltningen har foreslået fire områder for politikerne. Et på Tippen i Sydhavn, et på den planlagte campingplads på Amager Fælled, og to felter i den nordlige ende af Amager Fælled tæt på Islands Brygge. Her tænker Økonomiforvaltningen, at der kan opføres 2500 boliger.
Om byggefeltet overfor DR skriver forvaltningen, at 'såfremt der skal udvikles på området (ved kanalen) forventes der, at kanalforløbet skal omlægges. Det vil kræve ændring i ejer- og matrikelforhold'.

Vandlaug: Behold kanalen
Ørestad Vandlaugs bestyrelse fastholder at et evt. byggefelt på Den Landskabelige Kanal må indordne sig under kanalens struktur og at kanalen bibeholdes i den eksisterende udformning.
Vandlauget er i øvrigt af den opfattelse, at enhver omlægning eller nedlægning af kanalen vil udgøre en urimeligt høj udgift, som skal lægges oveni et byggeprojekt.   
"Vi kræver fortsat, at Vandlauget inddrages i den løbende dialog og endelige beslutning vedr. kanalen," skriver den samlede bestyrelse.
Formand for Ørestad Vandlaug, Gertrud Birke, forklarer:
"Området ved DR stationen er ikke fredet, men dækket af andre regler som f.eks. Ørestadsloven. At det ikke er fredet, får mig til at tro, at kommunen i desperation vil kunne  forfalde til at beslutte, at pege på dette område.
Det vil ødelægge den helhedsplan for Ørestad Universitetskvarter, som Grønningen og Den Landskabelige Kanal udgør".
Ørestad Vandlaug har også peget på, at det skal undersøges om en omlægning af kanalen kan give den samme skybrudssikring af Ørestad Universitetskvarter, som kanalen giver idag.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme