fredag 22 februar 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Jorden skal fjernes - men vandløb og sø kan blive

arenakvarter jordopfyld 02Københavns Kommune giver tilladelse til at By & Havn på bevare søen og vandløbet på det område, hvor der er sket ulovlig jordopfyldning. Danmarks Naturfredningsforening vil måske bringe sagen videre til Naturklagenævnet

• By og Havn skal nu igang med at fjerne den jord, som er lagt ud på Kalvebod Fælled foran Arenakvarteret, og reetablere natur og terræn. Dog kan Arenakvarteret få lov at behold søen og vandløbet, som er anlagt ved Kalvebod Fælled Skole. Det har Teknik- og Miljøudvalget besluttet 11. juni

OK fra Naturstyrelse og kommune
I 2015 søgte By og Havn om tilladelse til at lave 'terrænændring' foran Arenakvarteret samtidig med etableringe  af et vandløb og en sø i forbindelse med Byfælleden i kvarteret.
Naturstyrelsen, som ejer området, sagde OK, og det samme gjorde Københavns Kommune. Men koret efter klagede en gruppe borgere over indgrebet fordi området er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.
Teknik- og Miljøforvaltningen understreger at Naturstyrelsen og By og Havn var i god tro, da indgrebet blev foretaget. Det var nemlig forvaltningen selv, som fejlagtigt havde vurderet, at området ikke var beskyttet af §3.

arenakvarter jordopfyld 01Borgmester ville gå hele vejen
På udvalgsmødet 11. juni ønskede Enhedslisten med Miljø- og teknikborgmester Ninna Hedeager i spidsen at tvinge By og Havn til også at nedlægge søen og vandløbet, så naturen kunnew blive fuldstændig som før. Radikale, SF og Alternativet støttede borgmesteren, men Socialdemokratiet konservative og DF afviste forsalaget. Derfor blev det vedtaget, at jordpåfyldningen nord og syd for vandleøbet skal væk, mens vandløb og sø kan blive.

Naturen på vej tilbage af sig selv
Ifølge en vurdering fra en ekstern naturfaglig rådgiver vil en opfyldning af søen næppe kunne genskabe den tidligere vegetation, da det oprindelige tørvelag og underliggende jordlag er gennemgravet. Samtidigt vil en opfyldning af sø og vandløb forstyrre området uhensigtsmæssigt, da den oprindelige vegetation allerede er i gang med at genindvandre.
Forvaltningen vurderer derfor, at en reetablering af søen og vandløbet vil skade mere end det gavner. Men dispensationen er en undtagelse, fordi der efter forvaltningens vurdering foreligger helt særlige omstændigheder.

DN vil klage
I sit høringssvar har Danmarks Naturfredningsforening (DN) indikeret, at de vil bringe kommunens afgørelse videre til Naturklagenævnet, hvis der gives dispensation til sø og vandløb. Foreningen mener at det er helt rimeligt at kræve fuldstændig reetablering: ”Taget områdets høje naturtilstand i betragtning er det ikke ude af proportioner at påbyde dette”, skriver DN.
By og Havn har i deres høringssvar nævnt, at de uberettiget bliver pålagt en udgift til fjernelse af jord, som de senere vil vurdere rimeligheden af.

Læs: By & havn skal fjerne jord foran Arenakvarteret

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.