fredag 22 februar 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ørestads 4. bydel kan ende på lossepladsen

camping 1771Med en lille hær af orkideoptællere har Amager Fælleds Venner gjort det politisk umuligt at bygge i den nordlige ende af Amager Fælled. Hvis ikke embedsmændene får en helt ny idé i en fart, er et snævert politisk flertal klar til at placere Ørestads fjerde bydel på den tidligere losseplads  ved Vejlands Allé

• 11. maj fandt orkidéoptællerne fra Amager fælleds Venner 2.134 fredede orkideer i den nordlige del af Amager Fælled. Et område, som er i spil som en alternativ placering af Ørestad Fælled Kvarter.
"Amager Fælleds Venner har med 22 personer på 3 timer optalt 2.134 fredede orkideer, voksende på 2.600 kvm. der er mindre end det halve areal af Nordfolden på Amager Fælled," skriver foreningen i en pressemeddelelse. Foreningen mener at der vokser 'mindst' 4000 af de fredede orkidéarter riddergøgeurt og ægbladet fliglæbe i området. Planter som ikke må beskadiges eller fjernes fra deres voksested. Og det kan blive meget svært at bygge 2000 boliger udenom så mange planter.

Ingen superfede alternativer
Sammen med andre lokale aktivister fik foreningen sidste år standset projektet for Ørestad Fælled Kvarter ved Sundby metrostation, som By & Havn siden 1992 har haft option på at opføre.

amager faelled campingarealI sidste uge fik politikerne forelagt fire alternative placeringer: To byggefelter  i den nordlige ende af Amager Fælled, et byggefelt i det planlagte campingområde ved Vejlands Allé, samt et felt på Sydhavnstippen.
Politikerne i Økonomiudvalget fjernede straks Sydhavnstippen som muligt byggefelt. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre og Konservative besluttede i stedet at der skal gennemføres 'grundige analyser' af både Amager Fælled Nord samt områderne øst og vest for campingarealet ved Vejlands Allé.

Camping ud, boliger ind
Og med orkidéoptællingen i Amager Fælled Nord, peger pilen i den grad på det såkaldte campingareal ved Vejlands Allé.
Også selv om Økonomiforvaltningen vurderer, at det vil indbringe 515 mio. kroner mindre end det oprindelige byggefelt ved Sundby Metrostation.
Bl.a. fordi området er tidligere losseplads, som betyder at jorden måske skal renses. Desuden ligger området tæt på den trafikerede Vejlands Allé og motorvejstilslutningen, og en kilometer længere væk fra metroen. Derfor foreslås det at gøre byggefeltet større, så der kan bygges endnu mere (det gule felt på illustrationen).

Uenighed i grøn blok
Kun Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti stemte imod flere undersøgelser på Amager Fælled, for partierne ønsker slet ikke at der bygges på fælleden.
SF og Det Radikale Venstre har derimod forladt 'det grønne flertal' som sidste år tvang Overborgmester Frank Jensen (S) til at skrotte planerne om Ørestad Fælled Kvarter. De to partier støtter flere undersøgelser.

Næste frist 20. august
Alle partier var til gengæld  enige om at Økonomiforvaltningen skal blive ved med at lede efter mindre byggefelter, så de 2500 boliger måske kan opføres forskellige steder i byen. De nye undersøgelser skal fremlægges 20. august, og forhandlingerne om den alternative placering af Ørestad Fælled Kvarter kommer til at indgå i efterårets budgetforhandlinger.

Billede øverst: Lokaludvalget på ekskursion ved Vandrehjemmet (Maj 2016) for at besigtige det område, hvor det var planen af anlægge en campingplads.

Læs også:
Overborgmester giver sig: Der skal findes alternativer til..
Nu kommer capmingpladsen
Planer om camingplads sættes i bero

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.