fredag 22 februar 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Bedre cykelparkering ved Vestamager og Ørestad stationer

cykelparkering dame smallDe to metrostationer Vestamager og Ørestad er med i kommunens nye plan for bedre cykelparkering. Der er langt fra nok cykelstativer, og det bliver nødvendigt at opføre parkeringsanlæg til cyklerne, under eller over jorden, står der i planen

Den nye 'Prioriteringsplan for cykelparkering 2018-2025' er lavet på baggrund af tilfredshedsundersøgelser blandt cyklisterne, og optællinger af cykelparkeringspladser. Kun 37 procent af cyklisterne i København er tilfredse med parkeringsmulighederne for deres cykler. Københavnerne har i dag 675.000 cykler, mens byen kun har 180.000 offentligt tilgængelige cykelparkeringspladser.

Særligt ved de større stationer er der pladsmangel. Ørestad er Vestamager stationer er med på en liste over 15 stationer, hvor der er specielt stort cykelkaos. Her er behovet for ekstra cykelparkeringspladser på mere end 400 pladser frem mod år 2025.

Miljø- og teknikborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil tage planen med til budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus. En ny cykelparkeringsplands i f.eks. en cykelkælder kan koste op til 100.000 kroner at anlægge - pr. cykel. Derfor skal f.eks. Metroselskabet også være med til at betale, mener hun.

"For pendlere, der har langt mellem hjem og arbejde, kan det være attraktivt at kombinere den daglige cykeltur med tog og metro. Forbedrer vi mulighederne for at parkere cyklen ved stationerne, vil det betyde flere kunder til den kollektive transport. Og derfor håber jeg, at DSB og Metroselskabet vil være med til at finansiere den bedre cykelparkering,” siger Ninna Hedeager Olsen.

For Ørestad Stations vedkommende gør planen opmærksom på, at der faktisk findes en cykelkælder ved Ørestad Station, som evt. kan tages i brug igen. Cykelkælderen under bassinet ved Kay Fiskers Plads blev få år efter at Ørestad Station åbnede i 2004, da ingen cyklister gad at bruge kælderen. Derefter fungerede den i nogle år som kulturmødestedet 'Under Vand'. Der er p.t. planer om at indrette kælderen til kunstgalleri.

Ved Vestamager Station ligger der planer for at anlægge en bygning til cykelparkering. Den er dog aldrig realiseret.

Den samlede plan for bedre cykelparkring i København kan komme til at koste kommunen mellem 600 mio. kroner og 2,7 mia. kroner at realisere. Afhængigt af hvor mange nye cykelanlæg eller cykelkældre man skal anlægge. Og afhængigt af hvor meget ekstern finansiering fra grundejere og trafikselskaber det er muligt at finde.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.