fredag 22 februar 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Kommunen ignorerer lokaludvalgets høringssvar

cobe ap pension byggeriIngen af lokaludvalgets indvendinger mod lokalplanforslag for Ørestad City Nord er blevet tilgodeset. Stærkt utilfredsstillende, siger lokaludvalgsformand

• Alle var glade, da Amager Vest Lokaludvalg i efteråret modtog Københavns Komunes forslag til et lokalplantillæg for Ørestad City Nord. Det drejer sig om området øst for Ørestads Boulevard fra VM Bjerget og op til Vejlands Allé. AP Pension A/S ønsker nemlig at bygge en boligejendom med daginstitution ved siden af Streethallen. I den oprindelige lokalplan må der kun være en boligandel på 10 procent i området. Med lokalplantillægget øges boligandelen til 40 procent.

Intet er læst eller hørt
Lokaludvalget deltog i en forudgående intern høringsproces, før forslaget blev sendt i 'rigtig' offentlig høring for et par uger siden.
Men forleden kunne lokaludvalget konstatere, at ikke et eneste af punkterne i udvalgets høringssvar er blevet tilgodeset i det endelige lokalplanforslag.
"I det nu modtagne materiale konstaterer vi, at der ikke så meget som er “flyttet et komma” i forhold til materialet udsendt i den interne høring. Det finder vi meget utilfredsstillende. Samtidig er der ikke givet os en forklaring på denne fuldstændige tilsidesættelse af de ting, som vi pegede på i vores ovennævnte høringssvar. Vi imødeser venligst en forklaring," skriver lokaludvalgets formand, André Just Vedgren på høringsportalen blivhoert.kk.dk.

Kritik af vindforhold
Ifølge lokaludvalget mangler lokalplantillægget bl.a. en detaljeret beskrivelse af vindforhold. Man er bekymret for, "om det bliver et rart sted at bo og færdes i lokalplanområdet, hvis vinden – som oftest fra vest - kastes rundt mellem bygningerne pga. de høje bygninger".

Cykelparkering skal ikke være i kælderen Man savner også en bedre beskrivelse af boligområdets samspil med arealet omkring streethallen. Boligerne bør ses i "sammenspil med streethallens områder, hvor der også er plads til udendørsliv".
Det er desuden lokaludvalgets opfattelse, at cykelparkeringsplads skal være på terræn/stueplan og ikke i kælder, hvor hverken børn eller voksne ønsker at gå ned med cykler.
"Helt generelt bør det gælde, at cykelparkering i nybyggeri bør indrettes, integreret og overdækket i stueetagen," mener lokaludvalget.

Forkert bydelsplan
Endelig finder lokaludvalget, at andelen af almene boliger skal fordeles ligeligt i hele byggeriet og ikke kun i en af ejendommene.
Og som et lille hint til forvaltningen bemærker lokaludvalget at kommunen henviser til lokaludvalgets bydelsplan fra 2013, selv om der er lavet en helt ny bydelsplan i 2017, som er sendt til og godkendt af Borgerrepræsentationen sidste år....
Men bortset fra det, så er lokaludvalget tilfreds med, at der bygges flere boliger i dette område af Ørestad:
"Lokaludvalget byder byfortætning omkring det stationsnære lokalplanområde her velkomment."

Fakta
På den tomme grund ved siden af Streethallen i Ørestad City vil AP Pension bygge et hus på ca. 19.000 kvm. samt ca. 2.000 kvm. kommunal daginstitution. Illustrationen viser byggeriet set fra øst mod vest, med Bellakvarteret i baggrunden. Boligerne skal have varierende størrelser, og bygningen skal 'nedskaleres' så den 'opleves mindre monumental i bybilledet'. Der skal være muligheder for passager på tværs - både for beboerne og for besøgende. Daginstitutionens udeareal skal gøres tilgængelig for beboere udenfor institutionens åbningstid og integreres i gårdrummet. Desuden skal det være et grønt boligbyggeri, som trækker de grønne kvaliteter fra omgivelserne ind i bebyggelsen, i gårdrummet, på taghaverne og i de sociale fællesrum. Byggereit skal være en 'slags landsby i byen, hvor nabofællesskab vægtes højt'. (Kilde: Ørestad City Nord tillæg 2 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg).

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.