lørdag 4 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Fremtiden for elever på Ørestad Skole: Flyt skole i tre år

skole skolestart 2014Ørestad får i alt tre selvstændige skoler, men alligevel vil Ørestad Skole lide af overbelægning i mange år. Skolebestyrelsen ser kun to løsninger - som begge betyder skoleskfit i årevis for mange elever

• 6. december besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at alle tre skoler i Ørestad bliver selvstændige skoler med alle klassetrin fra 0 til 9. klasse. Børne- og Ungdomsforvaltningen havde ellers foreslået, at skolerne blev opdelt i indskolings- og udskolingsenheder, evt. med samme ledelse. Men politikerne valgte at lytte til de mange protester fra forældre især i Ørestad Syd, som ønsker at den kommende Kalvebod Fælled Skole bevarer sin selvstændighed og struktur som almindelig folkeskole med 0.-9. klassetrin.

Massiv overbelægning
På Ørestad Skole var der delte meninger om forvaltningens forslag blandt både lærere, elever, pædagoger og forældre. Baggrunden er, at Ørestad Skole lider under en kraftig overbelægning.
Ørestad Skole er tresporet og bygget til 30 klasser, men der er lige nu 36 klasser på skolen. I flere år er der nemlig oprettet fire 0. klasser hvert år. Til næste år vil der være 38 klasser fordelt på alle årgange, og trods ombygninger og inddragelse af lærerværelser er situationen helt uholdbar. Ørestads tredie skole ved Hannemans Allé vil først stå klar til at modtage elever i 2023.
"Vi står altså overfor en seriøs kapacitetsudfordring i forvejen og i særdeleshed i de næste 5 år, indtil den nye skole i Ørestad står færdig," skriver Ørestad Skoles skolebestyrelse i et brev til forældrene.

Elevflytning uundgåelig
Den eneste mulighed for at aflaste Ørestad skole i de næste fem år, er Kalvebod Fælled Skole i Arenakvarteret, som er klar til indflytning i maj måned i år.
Den endelig beslutning om udflytning af elever bliver taget mellem Ørestad Skoles og Kalvebod Fælled Skoles ledelser samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. I sidste ende er det områdechef  i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Svend Allerslevs, beslutning.

Kun to mulige scenarier
Men allerede nu ser skolebestyrelsen kun to mulige scenarier.
"Disse to scenarier er reelt set de situationer der tegner sig, dels ud fra Kalvebod Fælled Skoles ønske om at modtage elever i samme aldersgruppe som deres egne elever og dels Ørestad Skoles ønske om at udflytningen af elever ikke smadrer den skolestruktur, der er opbygget her", skriver skolebestyrelsen.

Tre år på en anden skole
I første scenarie skal  Ørestad Skole-elever der går på 0., 1. og 2. årgang flyttes til Kalvebod Fælled Skole i tre år. I det andet scenarie skal elever på 3., 4. og 5. årgang flytte skole i tre år. Herefter flyttes de tilbage til Ørestad Skole.
I begge scenarier til eleverne være en del af Ørestad Skole og blive undervist af lærere fra Ørestad Skole. Efter endt skoledag skal børnene gå i fritidsinstitution på Ørestad Skole, hvorfor de skal gå vejen fra KFS til Ørestad Skole sammen med en pædagog.

Nye problemer i horisonten
I forhold til kapacitetsudfordringen betyder de to scenarier, at at antallet af klasser på Ørestad Skole kan holdes nede på 31 eller 32 klasser i næste skoleår, og derefter tsige gradvist til 36 klasser om fem år. Altså stadig en overbelægning på Ørestad Skole. I 2023 ventes Ørestads tredie folkeskole at åbne ved Hannemans Allé. Det vil alt andet lige give bedre muligheder for fordeling af eleverne. Men da politikerne i december vedtog at fastholde tre selvsttændige skoler, understregede de også, at prognoserne peger på nye kapacitetsproblemer i fremtiden. Faktisk viser tallene, at Ørestad stadig mangler et helt skolespor, hvis tilflytning og børnefødsler holder den nuværende takt.

Kan komme justeringer
"Scenarierne er ikke “bulletproof”, da ingen præcist kender tilstrømningen af elever til de tre Ørestad skoler på sigt. Derfor kan der komme justeringer undervejs for at imødekomme dette," advarer skolebestyrelsen.
Forældrene på Ørestad Skole er blevet bedt om at komme med forslag og input til den kommende elevflytning, med en frist allerede 8. januar. Derefter skal de forskellige modeller analyseres og drøftes i skolernes ledelser og i Børn- og Ungeforvaltningen.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: