fredag 22 februar 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Skolerne i Ørestad bevarer selvstændighed

skole skolestart 2014Enstemmigt Børne- og Ungdomsudvalg vedtog at den nye skole på Hannemanns Allé skal være en selvstændig, 4-sporet skole med KKFO og fritidsklub. Dermed bevarer Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole også deres selvstændighed og alle klassetrin fra 0.-9. klasse

Forud for mødet 6. december havde forældregrupper på især Kalvebod Fælled Skole samlet underskrifter og skrevet breve til politikerne, for at bevare Kalvebod Fælled Skole som en selvstændig skole med 0.-9. klasse. (Skal skolestrukturen ændres igen?). Politikerne har valgt at lytte til forældrene.

De vedtog uden afstemning at kommunen arbejder videre med det såkaldte hovedscenarie 1, hvor alle tre skoler i Ørestad bliver selvstændige skoler. Dvs. at de øvrige scenarier, hvor der skulle laves indskolings- og udskolingsenheder, forkastes. Samtidig vedtog udvalget at den nye skole på Hannemanns Allé både skal være en madskole og have en idrætshal. (Ny tredie skole skal bygges ved arenaen)

Venstre ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre tilsluttede sig:
"Vi har med denne beslutning lyttet til forældrenes input, men vi kan være bekymrede for om de kapacitetsmæssige udfordringer, vi ved opstår i fremtiden, bliver håndteret tilstrækkeligt med denne beslutning. Det er derfor vigtigt at understrege, at der på sigt kan blive behov for eksempelvis at lave distriktsændringer eller andet for at håndtere denne udfordring".

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:
"Med opbygningen af tre moderne folkeskoler i Ørestaden er der mulighed for, at alle Ørestads børn og unge får et skoletilbud af højeste kvalitet. I udskolingen er det vigtigt, at skolerne koordinerer deres profiler, linjer og valgfag mm. så de komplementerer hinanden og giver eleverne en bred vifte af muligheder, som kan stimulere elevernes interesser og lyst til uddannelse. Det er vigtigt, at skolerne udnytter og udvikler Ørestads muligheder for opbygning af samarbejde mellem virksomheder og skoler og brug af områdets natur- og bevægelsesressourcer. Det er vigtigt, at de tre skoler samarbejder om klassedannelse, så udfordringer med elevtallet løses på en fleksibel måde, selvom skolerne udgør tre selvstændige enheder".

Det var Børne- og Ungdomsforvaltningen, som havde fremlagt de fire forslag til skolestruktur for politikerne. Årsagen er, at der på sigt kommer til at mangle endnu mere skolekapacitet i Ørestad. (Ørestad Skole overfyldt i fem år mere). Ideen med at skabe to indskolingsenheder og en udskolings-skole (Ørestad Skole) var at frigøre lokaler til et ekstra skolespor. Nu skal den manglende kapacitet skaffes ved at skoleledelserne og skolebestyrelserne på de tre skoler samarbejder tæt om klassedannelsen.

"Så kan de finde løsninger fra år til år. Kommer der et permanent behov, så skal sagen behandles politisk igen," siger Klaus Mygind (SF).

Han afviser ikke, at der kommer nye ændringer af skoledistrikterne i fremtiden:

"Når der kommer en ny skole, skal den have et distrikt ifølge lovgivningen, så det skal der. Jeg håber, at der kan komme en situation, hvor der er så meget fleksibilitet at det bliver muligt for Ørestadsforældre at få deres barn optaget på en af de andre skoler, hvis de ønsker den skoles profil, eller hvis deres barn vil følges med nogle fra børnehaven. Det kræver gensidighed, dvs. at børn flytter begge veje, og at alle skoler er attraktive, og at skolerne samarbejder," siger Klaus Mygind.

Også Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) understreger, at manglen på skolekapacitet ikke er udbedret med beslutningen 6. december:

"Vi har med denne beslutning lyttet til forældrenes input, men vi kan være bekymrede for om de kapacitetsmæssige udfordringer, vi ved, der opstår i fremtiden, bliver håndteret tilstrækkeligt med denne beslutning. Det er derfor vigtigt at understrege, at der på sigt kan blive behov for eksempelvis at lave distriktsændringer eller andet for at håndtere denne udfordring," siger hun i en kommentar.

Kultur:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.