søndag 7 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Alvorlige byggefejl på Ørestad Skole

skole skade 0314Københavns Kommunes prestigebyggeri Ørestad Skole har alvorlige byggeskader og dele af skolen er nu afspærret. Facadesten falder ned, ruder revner og betondragere skal understøttes, indtil de er undersøgt nærmere. Københavns Kommune har bestilt et såkaldt 'hastesyn' af skaderne, men der kan gå måneder, før det er afklaret, hvem af de mange underentreprenører, der skal betale for udbedringerne

Ifølge Københavns Kommune udgør byggefejlene ingen risiko for elever og medarbejdere på skolen. Men der er indført flere sikkerhedsforanstaltninger, imens byggefejlene bliver undersøgt nærmere af uvildige synsmænd fra Voldgiftsnævnet. Skolens 6. og 7. etage er lukket helt af, fordi der er opstået revner i ruderne i i alt fire klasserum. Der er sandsynligvis tale om sætningsskader, som opstår når et nyt byggeri skal 'sætte sig'. Loft og gulv er understøttet i de fire rum med jernstolper, for at undgå yderligere sætningsskader.

  • Betondækket under legepladsen på skolens nordside er også undersøttet med en jernkonstruktion i p-kælderen under legepladsen. Her er der opstået nogle revner eller sprængninger i betonen, som skal undersøges nærmere.
  • På Skolens sydside er der faldet enkelte gule facadesten ned på fortovet langs kanalen. Også dette området er afspærret.
  • Et stort legestativ på fritidsordningens legeplads på 4. sals terrasse er afspærret, da det kan være farligt for børnene at bruge det, indtil det er blevet ombygget.
  • Skolens tekniske installationer for lys, alarmer og låsesystmer har fejlet mange gange, og blandt andet kostet en hel del unødvendige udrykninger fra Københavns Brandvæsen.
  • Dertil kommer andre fejl og mangler ved byggeriet, for eksempel revnede plader og manglende trappefliser.

skole skade 1063Jernstativ understøtter betondragere under legepladsen."Vi er klar over problemerne, og der vil om kort tid blive udført et uvildigt syn af alle skaderne. Derefter skal vi have afklaret, hvem der har ansvaret for skaderne, hvornår de kan blive udbedret, og hvem der skal betale for det. Alt dette tager desværre noget tid, men jeg vil godt understrege, at det er helt sikkert at være på skolen, så længe man holder sig udenfor afspærrede områder", siger projektchef i Københavns Ejendomme under Kultur- og Fritidsforvaltningen, Gerti Axelsen.

Frustrerende hverdag på skolen
På Ørestad Skole er ledelsen frustreret over de mange fejl, som gør at skolens ellers moderne og pædagogisk innovative indretning ikke kan udnyttes fuldt ud.

"Jeg er glad for at Københavns Ejendomme forsikrer os om, at skaderne ikke udgør nogen fare for medarbejdere eller børn. Men samtidig er det frustrerende, at det tager så lang tid at få afklaret skaderne, før man kan komme i gang med at udbedre dem. Bare sagen omkring legestativet er svær at forstå, når flere hundrede børn allerede har ventet i et halvt år på at bruge det igen. Så vi glæder os meget til at det nye syn er gennemført, og håndværkerne kan komme igang igen", siger skoleleder Henrik Carlsen.

Han tilføjer at skolen indtil nu har brugt mange penge og meget tid på at få skolen tekniske systemer til at fungere.

"Vi tager penge fra driften for at få skolen til at fungere i det daglige. Det er jo penge, som i sidste ende skulle være brugt til børnenes undervisning og udvikling. Så det kan selvfølgelig ikke blive ved på den måde," siger han.

skole skade 1065For en sikkerheds skyld er 6. og 7. sal helt lukket for adgang.Mange aktører
Ørestad Skole blev bygget i 2010-2012. Projektets rådgiverkonsortium består af KHR Arkitekter A/S, WSP ingeniører A/S, Bisgaard Landskabsarkitekter A/S samt Cenagia A/S med ansvar for bæredygtighed. Selve byggeriet er opført af storentreprenørne Aarsleff A/S, JAKON A/S, WICOTEC A/S samt ENCO A/S. Der er således mange selskaber involveret, og det forlænger arbejdet med at finde de ansvarlige for fejlene. Hvis der ikke kan opnås forlig, kan der blive rejst indtil flere voldgiftssager ved domstolene.

 

 

skolegrund kranogdykker

Oversvømmelse og forsinkelse
Byggeriet af Ørestad Skole var allerede fra starten ramt af udfordringer. Blandt andet blev hele udgravningen oversvømmet ved et stort skybrud i august 2010. Entreprenørmaskiner stod under vand og arbejdet med at bygge et sikkert fundament for skolen blev stærkt forsinket. Senere opstod der andre problemer med leverancer og entrepriser, hvorfor åbningen af skolen blev udsat to gange. Først i august 2011 (udsat til januar 2012) og dernæst i januar 2012 (udsat til april 2012).

 

Fakta om Ørestad Skole
Byggeriets planlægning er foretaget fra november 2008 og frem til april måned 2010. Udførelsen af Ørestad Skole og folkebibliotek har haft byggestart primo juni 2010, og er afleveret som nøglefærdigt byggeri medio april 2012. 1 årsgennemgangen er på nuværende tidspunkt stort set afsluttet.
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er bestiller på projekter og Københavns Ejendomme er bygherre. Projektets rådgiverkonsortium består af KHR Arkitekter A/S, WSP ingeniører A/S, Bisgaard Landskabsarkitekter A/S samt Cenagia A/S med ansvar for bæredygtighed. Byggeriet er opført af storentreprenørne Aarsleff A/S, JAKON A/S, WICOTEC A/S samt ENCO A/S. Bruttoetagearealerne er på i alt 13.400 m2 og fordeler sig overordnet set på en skole med 3 skolespor, KKFO fritidsordning med 300 pladser samt et ubemandet bibliotek. Blandt skolens funktioner kan nævnes basisområder for henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning. Derudover er der etableret fagområder, herunder naturvidenskabeligt science med områder inden for biologi, fysik/kemi, natur og teknik, hjemkundskab og virtuelt natur science.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: