lørdag 4 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Ørestad-skoler sat i bero

Planerne for byggeriet af den første skole i Ørestad er sat i bero af Børn- og Ungeudvalget i Københavns Kommune. Skolerne skal måske være færre og større. Prestigebyggeriet af tre to-spors skoler med hver sin faglige profil er kommet i klemme i spillet om besparelser og strukturtilpasninger på børn- og ungeområdet.

Image
Skitse for science-skolen i Ørestad. Den bliver måske aldrig til noget.
15. august vedtog politikerne er stor struktur-reform af skoler og daginstitutioner, som samtidig hentede 175 millioner kroner hjem til at dække en del af det store underskud i Børn- og Ungeforvaltningen. Planen betyder at flere mindre skoler i kommunen skal lægges sammen. I første omgang så det ud til, at skoleplanerne i Ørestad blev holdt fri, men nu viser det sig at byggeriet af den første skole i Ørestad Syd er sat i bero.

- Forvaltningen er blevet bedt om at undersøge, om der kan bygges større skoler med tre spor i Sydhavn og Ørestad, i stedet for de skoler med to spor, som oprindeligt var planlagt, siger kontorchef Henriette Bjørn Nielsen fra kontoret for Plads- og Kapacitetsstyring i Børn- og Ungeforvaltningen.

I den oprindelige skoleplan for Ørestad skulle der bygges tre skoler i henholdsvis ørestad Syd, Ørestad City og det kommende Sundby kvarter ved Sundby Metrostation. Den første skole skulle opføres i city på hjørnet af Arne Jacobsens Allé og Ørestad Boulevard. Skolerne skulle have to spor hver, fælles skoleledelse, og hver sin faglige profil (Kultur & Medier, Idræt samt Science).

Henriette Bjørn Nielsen kan ikke fortælle, hvad forvaltningen nu vil anbefale til politikerne.

- Det er klart, at hvis det viser sig forsvarligt at bygge skoler med tre spor i Ørestad, så kommer der ikke tre nye skoler, men snarere to. Samtidig ønsker vi selvfølgelig ikke at smide for meget af det store forarbejde, som der ligger i skoleplanen for Ørestad, ud i skraldespanden, siger hun.

Ørestad-skolernes fremtid bliver afgjort i oktober, hvor Borgerrepræsentationen skal vedtage budgettet for næste år. Her skal der afsættes penge til eventuelt skolebyggeri. Som en tommelfingerregel koster det 86 millioner kroner at bygge ét spor til en folkeskole. Men der er penge at spare, nu større skolerne er. Skolebyggeriet i Ørestad vil også kræve, at der afsættes penge til at købe byggeret i Ørestad.

Samtidig med vedtagelsen af den store struktur- og spareplan 15. august, vedtog Børn- og Ungeudvalget at ændre skolegrænserne i Ørestad og Sundbyvester, og oprette to "Ørestad-klasser" på Skolen ved Islands Brygge. Børn i Ørestad City og i boligkvartererne øst for Ørestad og syd for Vejlands Allé hører indtil videre til på Islands Bryggeskolen. Hvor lang tid, der kommer til at gå, inden de kan flytte ind i deres egen skole i city, ved ingen på nuværende tidspunkt.

Læs også "Se drømmebillederne" og "Forældre: Vi vil også være med" og "Ørestad-skole i 2008" 

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: