søndag 5 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Flytterod hos politiet

I det sidste havle år har Station Amager haft to adresser, nemlig Hørhusvej 7 i Sundbyvester samt Kamillevej 3 i Kastrup.

Egentlig skulle hele stationen være flyttet til Kamillevej den første januar, efter at Folketinget vedtog en omfattende politireform sidste år. Men på grund af pladsmangel og byggerod er flytningen ikke kommet helt på plads endnu. Først nu er al borgerbetjening samlet på Kamillevej, ligesom ordenspolitiet, efterforskningen (kriminalpolitiet) og de administrative afdelinger nu bor på Kamillevej.
Politiassistent Michael Sandholm fra Station Amager for-tæller at personale og ledelse arbejder hårdt for at opretholde serviceniveauet under flytningen. Men han erkender at det i perioder har været vanskeligt.
- Lige nu er fokus på at vedligeholde kontakten til politiets samarbejdsparter, og alle henvendelser forsøges løst efter bedste evne, siger Michael Sandholm.


Image
Michael Sandholm mener at strukturændringerne bliver til fordel for Amager. Her er han fotograferet ved fodboldstævnet Urban Cup, hvor Ungegruppen spillede imod lokale hold i Urbanplanen.
Samme antal patruljer
Sammenlægningen er en følge af den store politireform, som blev vedtaget af folketinget sidste år. Reformen betyder at der lægges flere opgaver ud på de enkelte stationer. Samtidig bliver der lidt færre af dem.
Det betyder ikke at der bliver færre patruljer på Amagers gader. Men for borgerne i Sundby og Ørestad Nord bliver der længere til den daglige politiekspedition. Det gælder for eksempel hvis man skal have en straffeattest eller i forbindelse med anmeldel-ser, hvor man skal møde op personligt.
- Det giver selvfølgelig lidt utilfredshed. Vi har også fået klager fra enkelte borgerne i Tårnby, som mener at de nu bliver underprioriterede.  Men det er kun fordi, at vagthavende skal sortere i anmodninger om hjælp, for at reservere et beredskab til de tungere sager. Sådan en sortering er helt normal, forklarer politiassistent Michael Sandholm.

Han mener, at man bliver nødt til at sammenligne politibetjeningen i København med resten af landet.
- Tag f.eks. en landsby i et landdistrikt i Jylland. Her har der altid været langt til politiet. Borgerne i København har altid været lidt privilegerede, siger Michael Sandholm.
Han er selv tilknyttet Unge-gruppen på Station Amager. Gruppen hører under Lokalpolitiet, som stadig bor på Hørhusvej, mens man venter på at forholdene er i orden på Kamillevej. Under Lokalpolitiet hører den Operative Gruppe (som tidligere hed Nærpolitiet), Tyverigruppen, Ungegruppen (Tidligere Sierra 4) og DKA/Dansk Kriminalpræventiv Afdeling også i daglig tale kaldet SSP. 

Unge-problemer flytter sig
Ungegruppen har i de senere år haft succes med sit samarbejde med boligforeningerne og de unge selv i Urbanplanen, hvor kriminaliteten er faldet markant. Betyder omlægningen af Station Amager at dette arbejde bliver nedprioriteret?
- Nej. Der kan være perioder, hvor indsatsen går op og ned, alt efter de forskellige opgaver, der skal løses. F.eks. har der været en del problemer i Holmbladsgade igennem en længere periode. Nu er der ved at være styr på det, og det er lykkes at få en mere positiv adfærd i området. Det næste problemområde er Store Krog, siger Michael Sandholm.

{sidebar id=3}

Politiet kan ikke love den samme indsats i de enkelte områder, men det har ikke noget med den aktuelle reform at gøre.
- Samfundet hele tiden er i bevægelse og det samme gælder for det kriminelle miljø. Der vil hele tiden skulle ske en tilpasning, og derfor vil der aldrig være en stillestående struktur hos politiet. Men arbejdet fortsætter, uanset hvilken struktur, fremtiden byder.  

Det vigtige lokalkendskab
Michael Sandhom er glad for omstruktureringen.
- Det gode ved en sammenlægning er, at man blandt andet samler de forskellige medarbejdere med et stærkt lokalkendskab under samme tag, siger Michael Sandholm. 
Tiden må så vise, om dette lokalkendskab kan overleve i en centralisering, For hvis man samler betjentenes kendskab til enkelte dele af Amager på Kamillevej, kan det ende med, at netop kontakten med enkelte kvarterer forsvinder. Men for politiassistent Michael Sandholm er reformen et skridt i den rigtige retning.
 - Det korte af det lange er, at der ikke er noget, der stopper. Problemerne flytter sig hele tiden, og arbejdet fortsætter, siger han.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: