lørdag 4 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Folkebiblioteket – hele befolkningens bibliotek

Debat: "Indlægget med titlen ”tempel eller varmestue” af Lars Geir, bragt den 12. juni 2007 skaber uklarhed over, hvad det moderne folkebiblioteks rolle er i en sådan grad, at det ligefrem kalder på en afklaring og et svar". Det skriver studieadjunkt Lise Alsted Henrichsen og adjunkt Laura Skouvig fra Danmarks Biblioteksskole i dette debatindlæg:

Baggrunden for Geirs indlæg er en ny biblioteksplan for Københavns Kommune. En plan, der bestemt er en diskussion værd, men også en diskussion, vi ikke vil tage her. Det, der har givet os anledning til dette indlæg, er det billede, Geir tegner af folkebiblioteket, som socialkontorets forlængede arm, eller som han fremfører: folkebiblioteket som en varmestue for udsatte grupper.

ImageLad os med det samme slå fast, at folkebiblioteket er for alle borgere i Danmark. Uanset social status, økonomiske muligheder og etnicitet er det gratis for alle at benytte sig af folkebibliotekets tilbud om bøger og lydbøger på dansk eller andre sprog, tidsskrifter, aviser, musik, film og Internet. Desuden er folkebibliotekets særlige opgave at formidle information fra det offentlige i bred forstand og sikre en vis kvalitet i udbuddet af materiale.

Folkebibliotekaren er ikke uddannet til at tage sig særligt af udsatte og svage grupper, men til at formidle kultur og information til alle grupper i det danske samfund. Ofte forenes formidlingen af kultur og information med et vist socialt sigte og netop det er for mange bibliotekarer et væsentligt aspekt ved arbejdet. Vores pointe er dog, at bibliotekaren ikke er uddannet til at agere socialarbejder – og heller ikke i fremtiden vil være det.

Bibliotekerne er en kulturindgang for de svagt stillede – og også for alle andre, også for alle dem, der allerede har Internet, bøger og dvd’er på hylden derhjemme. Folkebiblioteket skulle gerne kunne rumme den mangfoldighed, der er i befolkningen. Det er bibliotekerne gearet til gennem et udvidet og stærkt landsdækkende samarbejde.

Geir spørger retorisk om biblioteksbetjening er en offentlig kerneydelse? Vores svar er ja, i allerhøjeste grad! Folkebiblioteket er den institution, der ved siden af medierne sikrer befolkningens adgang til information af enhver art, hvad enten den er af boglig eller kulturel karakter. Dette har været en del af folkebibliotekernes identitet og mission i samfundet, siden de første debatter om folkebibliotekerne i begyndelsen af det 20. århundrede rykkede den enkeltes dannelse fra at være den enkeltes ansvar til at være et spørgsmål af relevans for samfundet.

Det er interessant – men forstemmende – at Geir mener, at folkebibliotekerne alene skal være varmestue for de svagest stillede grupper i samfundet. Dermed overser han fuldstændigt det potentiale, som folkebibliotekerne besidder for både fysisk og virtuelt at overskue, sortere og organisere den mængde af information og viden, som samfundet i dag er kendetegnet ved. En funktion som både rig og fattig kan nyde godt af. Folkebibliotekerne er helt sikkert et vigtigt åndehul for rigtigt mange, der har det svært i dagligdagen, men at fokusere på svage grupper og udelukke de godt kørende skaber en ekskluderende institution – og det er en fejl; på folkebiblioteket er der plads til alle og noget for alle.

Folkebiblioteket som institution er forankret i en oplysningstradition. Vi mener, at folkebiblioteket har en vigtig funktion i at formidle information og kultur især til de svageste i samfundet. Men at (gen)etablere folkebiblioteket som varmestue vil betyde, at dets funktion flyttes fra formidling til en veldædig og godgørende handling over for svage grupper i samfundet. Dette finder vi bl.a. også kan udlægges som en patroniserende og udemokratisk indstilling over for disse grupper. Og netop dét er ikke foreneligt med folkebibliotekets funktion i samfundet.

Lise Alsted Henrichsen, studieadjunkt, Danmarks Biblioteksskole
Laura Skouvig, adjunkt, Danmarks Biblioteksskole

Læs også "Biblikoteket - tempel eller varmestue?"

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: