søndag 7 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

I 2010 bliver det bedre...

Byggeselskabet Nordkranen mener at beboerne i Golfpark hele tiden har vidst, at der vil være byggeri frem til slutningen af 2009

“Vi er kede af, at nogle be- boere flytter i utilfredshed. Men vi har lige fra starten meldt ud, at der vil være byg- geri i området. Vilkårene har været de samme hele tiden”.

Sådan siger Chrisitan Jensen fra byggeselskabet Nord- kranen, som bygger og sælger lejlighederne i Copenhagen Golfpark Sunset og som også står for byggeriet af Copen- hagen Golfpark ‘Fairview’ og ‘City’. De to byggerier er ved at blive opført lige ved siden af Golfpark Sunset, og det medfører en del gener for naboerne, erkender Christian Jensen.

“Men ejerforeningen i Golf- park Sunset har hele tiden været klar over vilkårene. Fotove og adgangsveje kan først blive gjort færdige, når byggeriet af anden etape er færdigt”, siger han. Christian Jensen er klar over, at en del ejerlejlighed- er er lejet ud.

“Lejerne har måske ikke fået den samme information”, siger Christian Jensen.

Byggeriet af Golfpark City skal være færdigt i august gen af året. Erhvervsdelen Fairview skal stå klar til indflytning fra 1. januar 2010. Først da  kan beboerne se frem til gårdanlæg og lege- plads lige nedenfor deres bolig.

“Indtil da vil der desværre værre byggeplads, men det ville da hjælpe en del, hvis beboerne overholdt parkeringsreglerne”, siger Christian Jensen.

Hvad angår de øvrige klagepunkter fra beboerne, så henviser Nordkranen til ejerforeningen.

“Vi har afleveret ejendommen til ejerforeningen”, siger han.

Tålmodighed

Formand for Golfpark Sunset Ejerforening, Henrik Falch, siger at ejerforeningen har brugt meget tid på at rykke By og Havn for at etablere det lovede parkeringsanlæg.

“I mellemtiden har vi tilladt parkering lige foran opgang 5A-5D, selv om det ikke er en optimal løsning”, siger Henrik Falch.

Han ser frem til august, hvor det fælles gårdanlæg kan blive etableret.

“Jeg vil også sige, at bestyrelsen ikke har modtaget nogen klager fra beboerne angående vores egne udendørsarealer”, siger han.

Med hensyn til affaldet er det svært at placere ansvar.

“Hvis affaldet er blæst væk fra en byggeplads kan vi ikke gøre meget, siger han.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: