søndag 7 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Ja med forbehold til center og p-hus i Syd

servicecentret_phus22 borgere var mødt til borgermøde om det nye “Servicecenter” ved Hannemans Allé. Lokaludvalget sender nu høringssvar

Til næste år indtages Ørestad af 3.000 medarbejdere fra det store rådgivende  ingeniørfirma Rambøll, som er ved at opføre domicil mellem motorvejen og Hannemans Allé. Der bliver brug for mange p-pladser, og derfor har By & Havn fået udarbejdet en plan for et parkeringshus og en erhvervsbygning på grunden mellem Rambøll og Metroens
servicecenter. Øst for det nye byggeri ligger kolonihaveforeningen “HF Stjernelund” og mod vest en transformatorstation ejet af Telia.

Lokalplanforslaget er i høring, og derfor afholdt Amager Vest Lokaludvalg forleden et borgermøde i By & Havns udstillingspavillon.

Der var en god og konstruktiv debat blandt de fremmødte.
“Overordnet var de fremmødte positive overfor byggeplanerne, som arkitektonisk er flot udformet, men der vil altid være udfordringer, som skal løses. For eksempel i forhold til højden af byggeriet, og hvor meget bygningen kommer til at skygge hos naboerne i kolonihaverne, men det gør vi så kommunen og bygherren opmærksom på i vores høringssvar”, siger André Just Vedgren fra Amager Vest Lokaludvalg.

Lokaludvalget vil i deres høringssvar også påpege, at det er vigtigt, at kommunen og bygherren har fokus på, at stueetagerne bliver brugt til butikker og andre publikumrelaterede aktiviteter, så der på den måde skabes mere liv og aktivitet i området.

“Vi havde en rigtig god debat. Det er dejligt, at borgerne er interesserede i deres bydel og derfor kommer til vores møde. Vi vil gerne lære borgerne i Amager Vest bedre at kende, og det gør vi jo hver gang vi møder dem for eksempel på den her slags mini-borgermøder, siger André Just Vedgren fra Amager Vest Lokaludvalg.

Høringsperioden slutter den 20. april. Høringssvaret fra Amager Vest Lokaludvalg er offentliggjort på udvalgets hjemmeside www.amagervestlokaludvalg.kk.dk.

Servicecentret

  • Beliggenhed: Mellem Rambølldomicilet og Metro Klargøringscenter ud mod kanalstien og haveforeningen HF stjernelunden.
  • Størrelse: 13.500 m2 erhvervsbyggeri i maksimalt 8 etager, og et parkeringshus på 6,5-7,5 etager med plads op til 680 biler.
  • Udformning: P-huset skal være rundt og beklædes med grønne reflekterende glasplader. I erhvervsbygningen skal der være kontorer, håndværk og butikker.                              Kilde: Tillæg tlil lokalplan 277, som er i høring frem til 20. april 2009

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: